Усвоени са 46,7 млн.евро по 294 проекта за туризъм у нас

294 проекта за туристическа дейност са били реализирани за предходния планов период 2007 - 2013 г. по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/. Разработките са били на стойност 46, 7 млн. евро.

Това съобщи Денислава Бояджиева, експерт в Министерството на земеделието по време на конференция "Устойчивост на инвестициите в туризма чрез европейски средства", която се проведе в Трявна.

От неземеделските мерки по програмата са изпълнени 454 проекта финансирани с 61,2 млн. евро. Чрез тях е подпомогнат туристическия бизнес, извършени са инвестиции в туристическа инфраструктура и услуги. За маркетингови дейности, посетителски центрове, екопътеки и туристически атракции са похарчени 23,2 млн.евро чрез разписани 181 проекти. По подхода ЛИДЕР за предходния планов период в България са създадени 35 успешни местни инициативни групи (МИГ) с одобрени стратегии за 2 млн.лв.

"Чрез тях също бяха подпомогнати рзлични туристически инициативи. С 52 проекта са кандидатствали земеделски производители за развиване на туризъм, най-вече за къщи за гости и селски туризъм. По мярката са вложени 2,32 млн. евро", отчете още Бояджиева.

Тя уточни, че през новия програмен период от общо 265 български общини, 232 могат да кандидатстват по ПРСР. По програмата освен земеделските производители отново ще се подпомагат общини, микропредприятия и неправителствени организации. Разработена е и специална мярка за насърчаване на туристическите атракции.

"Програмата е много важна както за развитие на местната икономика, за занаятите и за качеството на живот, така и за развитието на туризма. Една от основните цели при реализирането й е да се задържат хората на територията на съответния селски район", коментира Денислава Бояджиева.

Тя посочи, че за периода 2014- 2020 година водещ индикатор при ПРСР ще бъде броят на работните места- както разкритите нови, така и съхранените. Подпомагането на общините за развиване на туризма- инфраструктура, туристически информационни центрове, места за отдих и др., ще е обвързано с конкретни планове и стратегии, които те ще трябва да представят.

Коментари

Задължително поле