Приеха Годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2015 г.

Правителството одобри Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2015 г. и ще го предложи на Народното събрание за обсъждане и приемане, съобщиха от правителствената информационна служба, цитирани от "Фокус".

Изготвянето на документа е утвърдена практика на запознаване на обществото и гражданите със състоянието на националната сигурност. Основна му цел е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност, за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период.

В доклада се съдържат оценки за вътрешно-политически събития, за процеси по реализиране на международни проекти и за събития в конфликтни райони в други държави. Посочени са действията, предприети от институциите в съответствие със Стратегията за национална сигурност и приети през 2015 г., планови и други документи.

Коментари

Задължително поле