Омбудсманът Мая Манолова: 40,1% от населението у нас е под риск от бедност и социално изключване

„Според данни на Евростат, които се отнасят до доходите и до условията за живот в България, 40,1% от населението у нас е изложено на риск от бедност и социално изключване. За справка средното ниво за ЕС е 24%, тоест два пъти повече за България. Като според данни на Евростат от последните години - 33% от населението живее в условията на остри материални лишения". Това каза омбудсманът Мая Манолова по време на представянето на механизма за защита на уязвимите клиенти в условията на пълна либерализация на електроенергийния пазар, предаде „Фокус”.

„Моето очакване е кръгът, обхватът на лицата, които ще бъдат включени в понятието уязвими потребители да бъде максимално разширено”, каза още омбудсманът.

„Опора за това дават многобройните документи от различен характер на ЕК, в които безспорно България през последните години винаги се посочва като най-уязвимата страна в Съюза, от гледна точка на енергийната бедност", допълни Мая Манолова.

„Засега нямам жалби, свързани с либерализацията на пазара, но предполагам, че и това ще се случи, така че моето участие в този процес е повече от наложително", подчерта тя.

„Приемам днешната дискусия като част от дебата, който ще се случи и е свързан както с дефинирането на понятието уязвими потребители, така и свързано с мерките за защита по отношение на уязвимите потребители. Приемам и дефиницията, която е предложена и мерките, които са предложени на първо четене, като първа стъпка, база за дискусия, която очаквам да се случи през следващите месеци, и в която съм готова съм да се включа активно", каза още омбудсманът.

„Моето разбиране като национален омбудсман е, че мерките, подкрепата на енергийно бедните гражданите трябва да се случи чрез цял механизъм комплекс от мерки, тоест само социалните тарифи не са достатъчни. Освен чисто финансовата подкрепа, в която ще се включат и социалните тарифи, друго направление би следвало да бъде защита на клиентите, трето информация и участие, четвърто споделяне на информация между заинтересованите страни, пето физически мерки и шесто енергийна ефективност, пречупена през интересите и проблемите на енергийно бедните граждани", уточни тя.

"По отношение на финансовите мерки, които ще трябва да се вземат за подкрепа на уязвимите потребители, според нас би могло да се помисли за създаването на фонд за подпомагане на енергийно бедните, където да се концентрира ресурсът, който държавата ще отдели за подкрепа на тези групи", коментира Мая Манолова. "Социалните тарифи, които според нас са задължителни за подкрепа на енергийно бедните, биха могли да бъдат допълнени с различни схеми за разсрочено плащане на задължения, от страна на хората, които попадат в групата на уязвимите клиенти", обясни тя.

"Много важни би следвало да бъдат защитните мерки по отношение на потребителите в условията на либерализиран пазар и особено на енергийно бедните. Тук предлагаме да бъде предвидено създаването на кодекс за добро поведение на търговците на енергия или на етичен кодекс и правила за търговията с енергия", допълни омбудсманът.

"Декларирам моята готовност като омбудсман през следващите седмици да организирам една още по-широка обществена дискусия по проблемите, свързани с либерализацията на сектора, в която да се включат всички потребителски организации и представители на гражданите", увери Мая Манолова.

Коментари

Задължително поле