Доц. д-р Златимир Орсов: ВАС трябва да разреши строежа на Алепу вилидж“

Инвестиционните проекти са изготвени според изискванията на закона

Върховният административен съд ( ВАС) би трябвало да даде зелена светлина на проекта „Антеа резидънс“, тъй като при издаването на строителното разрешение за проекта са спазени законите. Според доцента по гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски“ доц. д-р Златимир Орсов, ВАС би следвало да отмени решението на Бургаския административен съд, с което се обявява за нищожно разрешението за строежа на курортния комплекс „Алепу вилидж“ (сега „Антеа резидънс“), издадено от главния архитект на община Созопол на 10 септември 2018 г. Според експерта-юрист, ВАС трябва да отхвърли протеста на прокурора от Бургаската окръжна прокуратура срещу разрешението, с което се дава право за строителство на два етапа: първи етап – укрепването на свлачището, и втори – изграждането на курортния комплекс „Алепу вилидж“ (сега „Антеа резидънс“).

Доц. д-р Златимир Орсов оспорва аргументите на Бургаския административен съд, с които е обявено за нищожно разрешението за строеж. Според съда, то е издадено при съществено противоречие с материалните разпоредби на закона и при липса на законосъобразно изработени инвестиционни проекти.

Доц. д-р Орсов обаче е категоричен, че това не е вярно. Той коментира, че от „ГБС турс“ АД (сега “Блек сий фемили резидънс” ЕАД) основателно са посочили в жалбата си срещу решението на Бургаския административен съд, че то е неправилно и са налице нарушения на практиките на съдопроизводство и на материалния закон. Юристът смята, че съдът не е взел предвид обстоятелства по делото, които са свързани с подписан между „Алепу вилидж“ АД и „ГБС турс“ АД (сега “Блек сий фемили резидънс” ЕАД) предварителен договор и този пропуск представлява съществено процесуално нарушение.

Юристът е категоричен, че са налице законосъобразно изработени инвестиционни проекти. „Допустимо е, както в конкретния случай, собственикът на учреденото право на строеж „Алепу вилидж“ АД (т.е. възложителят по смисъла на закона), да възложи на друго лице да организира изготвянето на инвестиционния проект – да сключи договора с проектанта и да му плати за услугата. Възложителят не е задължен само и единствено той да поръчва и сключва тези договори. Искането на възложителя да бъде одобрен инвестиционният проект за сградите и съоръженията, и въз основа на него да му бъде издадено разрешение за строеж доказва, че той е запознат със съдържанието на проекта“, казва доц. д-р Орсов. Той посочва, че именно затова в практиката на ВАС се приема, че липсата на подписи и печати на възложителя върху инвестиционния проект е несъществено нарушение, и това не може да e основание разрешението за строеж на „Алепу вилидж“ (сега „Антеа резидънс“) да бъде обявено за нищожно.

Проектът се реализира в частен терен

Стартира с укрепване на свлачището

Проектът “Алепу Вилидж” (в момента “Антеа Резидънс”) се реализира върху частен терен. Собственик на терена е "Алепу Вилидж” ООД. Първите инвестиционни намерения собствениците заявяват през 2007 г. През 2009 г. в частния терен е регистрирано свлачище. След проливните дъждове през 2014 г. то се разраства застрашително. В риск от свлачището попадат път и пречиствателна станция. Тогава стартира и изготвянето на проекти по укрепване на свлачището. Тогава собствениците на имота влизат в контакт с “ГБС турс” ООД (в момента “Блек сий фемили резидънс” ЕАД), които да намерят проектант и да реализират проекта. Двете юридически лица обединяват усилия, за да спрат свлачищните процеси и да реализират инвестиционните намерения на собственика на терена. “ГБС турс” ООД (в момента “Блек сий фемили резидънс”) възлагат на проектант да изготви проект, при който да се намери пресечна точка между неотложното овладяване на свлачището и инвестиционните намерения на собствениците на терена.

Първата фаза на “Алепу Вилидж” завършва без забележки

След изготвяне, проектите са внесени за одобрение в съответните компетентни институции. Така проектът “Алепу Вилидж” има издадено и влязло в сила разрешение за строеж. То обхваща 2 етапа - етап 1 укрепване на свлачище и етап 2 изграждане на курортен комплекс. Етап 1 е изпълнен и е налице разрешение за ползване, издадено от ДНСК. Извършен е и задължителният мониторинг от МРРБ, който констатира, че свлачището е овладяно. Институцията няма забележки по реализирания Етап 1.

 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес