Изгражда се център за интегрирани услуги в сърцето на кв. Столипиново

От 11 април 2022 г. Община Пловдив е бенефициент по проект “Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново”, който е на стойност 2 310 451.09 лв. – БФП. Проектът се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Програмен оператор на проекта е Министерство на образованието и науката, а партньори са Фондация за регионално развитие Рома-Пловдив и Норсенсус Медиафорум-Норвегия.

В рамките на срока на изпълнение на проекта екип от специалисти /ръководител на центъра, социални работници, образователни медиатори, педагози, учители по музика и изобразително изкуство, медицински специалист/ изпълни широка програма за социално икономическо включване на уязвими етнически групи в квартал Столипиново, предоставяйки административни, социални, образователни и здравни услуги. Организирани бяха поредица от събития, насочени към положителна промяна на социалните нагласи и нивото на приемане на ромите. Чрез  разпространение на информационни материали, споделени примери на успешно реализирали се представители на ромския етнос, участие в културни събития с представители на ромската общност  се целеше контакт между различните  етнически групи, което е предпоставка за толерантност и приемане. В резултат от това в края на проекта се отчита по-високо ниво на приемане на ромите от общото население на гр. Пловдив.

В рамките на проекта за над 700 човека са предоставени консултации по социални, образователни и здравни въпроси, както и профилактични прегледи, безплатна храна.  Над 1000 човека, са включени в организирани кампании, обучения и инициативи, които са насочени към положителна промяна на социалните нагласи срещу ромите. Построена е нова административна сграда на ул. „Калина” 61, която предстои да бъде въведена в експлоатация, където  Центърът  за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише ще бъде свързващото звено за насочване към други социални или административни услуги или оказване на директна подкрепа на най-уязвимите деца и възрастни от общността.

Този документ е създаден в рамките на проект № BGLD-3.002-0006-C01 "Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в квартал Столипиново" в Община Пловдив по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Съдържанието на документа отразява мненията единствено на своите автори и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за начина на употреба на информацията, съдържаща се в документа.

Този документ е създаден в рамките на проект № BGLD-3.002-0006-C01 "Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в квартал Столипиново" в Община Пловдив по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Съдържанието на документа отразява мненията единствено на своите автори и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за начина на употреба на информацията, съдържаща се в документа.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони