КЗК позволи "Булгартрансгаз" да стане акционер в LNG терминала край Александруполис

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) позволи на "Булгартрансгаз" да стане акционер в терминала за втечнен газ (LNG) край Александруполис. Според оценката на регулатора сделката няма да наруши конкуренцията.

В своя анализ комисията установи, че участниците в сделката оперират на различни географски пазари, които не се припокриват и в тази връзка реализирането на планираната операция няма да породи ефект върху който и да е от съответните пазари в България. Въз основа на извършената оценка комисията прие, че осъществяването на планираната сделка не би могло да доведе и до съществени вертикални ефекти, съобщават от КЗК.

Според регулатора концентрацията не би могла да породи антиконкурентни ефекти на нито един пазар на територията на страната и следва да бъде безусловно разрешена по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗЗК.

Пълният текст на решение №38/14.01.2021 г е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300059171.

"Булгартрансгаз" подписа договора за покупката на 20% от Gastrade в края на август 2020 година. Дружеството, което е оператор на българската газопреносна мрежа, изпрати нотификация за сделката в средата на декември 2020 година.

Терминала край Александруполис беше определен от Европейската комисия (ЕК) като проект от общностно значение. През това съоръжение България ще може да получи достъп до още един източник на природен газ. Това ще стане чрез газовата връзка IGB, която в момента е в процес на реализация.

Капацитетът за доставка на терминала е 5,5 млрд. куб. метра природен газ годишно, а за съхранение - 170 хил. куб. метра. Очаква се терминалът да заработи през 2023 г.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции