Първи международен форум за Натура 2000 ще се проведе през юни

В рамките на финансирания по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Министерството на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“,

"Фортис Визио" ЕООД организира Първи тридневен форум „Научни аспекти при определянето на местообитанията от европейска значимост в България” в к.к. „Златни пясъци“, в периода 07 – 09 юни 2023 г., на тема: Предизвикателствата в държавите от ЕС при определянето на типовете дюнни и степни местообитания: 2210, 2120, 2190, 6110, 6210, 62A0, 62C0*, 6240* 6250*; различната интерпретация при определянето и картирането на местообитание 3150; различия в таксациите и дефинициите на местообитания 9180*, 91Z0.

Във форума ще участват представители на регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции, Изпълнителната агенция по околна среда, Изпълнителната агенция по горите, университети, институти на БАН и други заинтересовани страни, както и международни експерти от страните от ЕС.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България