Английският език агресивно ни превзема

Пълният член трябва да отпадне

„Из моя езиковедски бележник“ ратува за лингвистичен закон

Издателство „Захарий Стоянов” публикува „Из моя езиковедски бележник” на известния ни учен социолингвист акад. Михаил Виденов. Премиерата на книгата събра в БАН стотици учени, писатели, журналисти, за да чуят акцентите: накъде върви в развитието си българският език, „за” и „против” чуждиците, интернет пораженията върху правописа и правоговора, отмирането на диалектите, градския сленг, употребата на ориентализми и жаргонизми и др. Авторът не крие тревогата си за бъдещето на родния език, който под ударите на глобализацията отстъпва на агресивния английски. Скоро българският език може да се превърне в средство само за елементарно битово общуване като при българите, емигрирали по света.

Както в предишната си книга „Езиковедски щрихи и етюди” (2013), акад. Виденов предлага теми, които не са само за специалисти, а занимават и широк кръг от хора. Специално внимание обръща на езика на циганите, които с активната си популация хвърлят в тревога демографите. Не подминава и такива дискусионни въпроси като необходим ли е закон за езика, как се извършва обучението по български език в днешните условия. Отново напомня за дискусията около пълния и краткия член и предлага това правило, въведено от акад. Балан, да отпадне.

Събитието се водеше от издателя Иван Гранитски, който отбеляза, че в неговата програма „Възраждане на български дух” академиците Антон Дончев, Константин Косев, Георги Марков и Васил Гюзелев пътуват всяка седмица из страната, за да запознават читателите с важни национални проблеми. Към тях от другата седмица се присъединява и акад. Виденов.

Коментари

Задължително поле