АПИ обяви търг за проектиране при ремонта на 24 км третокласни пътища в Силистренско

Пътно строителство, детелина.

Агенция „Пътна инфраструктура“ откри тръжна процедура за избор на изпълнители за изработването на технически проекти, по които след това ще се ремонтират 24,2 км третокласни пътища в област Силистра.

Ще се подготвят проекти за рехабилитацията на 17,2 км от третокласния път III-207 Честименско –Алеково – Алфатар и 7 км от път III-7001 Алфатар – Войново. Индикативната стойност на поръчката е 260 000 лв. без ДДС, а срокът за подаване на офертите е до 25 февруари 2021 г. съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Обществената поръчка е в две обособени позиции.

Обособена позиция №1 е за изготвяне на технически проект на рехабилитацията на 17,2 км от третокласния път III-207 Честименско – Алеково – Алфатар /от км 63+857 до км 81+057/. Участъкът започва два километра след Честименско, преминава през Алеково и обхваща ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Алфатар до кръстовището с път III-7001 Алфатар – Войново. Отсечката свързва общинските центрове Алфатар и Тервел, и областите Силистра и Добрич. Индикативната стойност на поръчката за проектирането на основния ремонт на участъка е 185 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 дни.

Обособена позиция №2 е за изготвяне на технически проект на рехабилитацията на 7 км  от път III-7001 Алфатар – Войново  /от км 0+000 до км 7+000/. Участъкът започва в гр. Алфатар от кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“ /път III-207/, продължава извън града в посока с. Войново и завършва на 700 м преди кръстовището за с. Васил Левски, където е началото на ремонтираната наскоро отсечка от пътя. През последните три години /от 2018 г. до 2020 г./ са основно обновени 3 участъка от път III-7001 с обща дължина 29 км. Ремонтираното трасе започва преди кръстовището за с. Васил Левски, преминава през с. Войново и с. Кайнарджа и завършва след с. Краново. Третокласният път III-7001 Алфатар – Кайнарджа – Краново е основна пътна връзка за ГКПП „Кайнарджа“ и свързва първокласния път I-7 Силистра – Алфатар – Шумен с второкласния път II-71 Добрич-Силистра. Целта на поръчката е да се изготви проект за ремонт, за да бъде изцяло обновено трасето между Кайнарджа и Алфатар. Прогнозната й стойност е 75 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 60 дни.

Коментари

Задължително поле