Арх. Здравков: ДНСК трябва да каже дали строителството на сградата „Златен век” е законно

Снимка: Архив

За момента не е ясно законно ли е строителството на сградата „Златен век” в столичния квартал „Лозенец”. Това каза главният архитект на София Здравко Здравков в отговор на въпрос на БТВ.

По думите му ДНСК трябва да каже дали това е така и в случай че е незаконно, според правилата незаконната част би трябвало да се премахне.

По думите на Здравков разрешителното за строеж на „Златен век” не е презаверявано, а това е можело да се случи до ноември 2018 г.

Главният архитект на София не можа да отговори на въпроса по какви правила строителството продължава и в момента.

Освен това в тази сграда според издадените разрешителни не би трябвало да има жилища. Тя е административна и обектите вътре са описани като ателиета. Ако се продават като апартаменти, хората трябва да знаят, че ще плащат по-високи данъци, допълни главният архитект.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДА НА УЛ. „ЗЛАТЕН РОГ“ №10

Разрешението за строеж на 117 м сградата на ул. „Златен рог“ №10 в кв. „Лозенец“ е издадено на 26.01.2007 г. от главния архитект на София (арх. Диков) на името на ЕТ „ДЖИ-БИ-АЙ-91- Жанета Младенова“ и ЕТ „Румен Марков – Джоинт Билдинг инвестмънт“. Устройствените показатели съответстват на издадената през 2004 г. виза и на подробния план за кв. 272а, м. „Лозенец I част”, одобрен през 1996 г. от главния архитект на София тогава. В одобрената през 2004 г. виза за проучване и проектиране на имота е използван чл. 27, ал. 3 от ЗУТ, съгласно който в ъглови поземлени имоти със свързано застрояване няма ограничение на устройствените показатели.

Припомняме, че по инициатива на кмета и главния архитект на Столична община през 2018 г. беше променен ЗУТ така че отпадна възможността за застрояване без ограничение на ъглови имоти.

На 11.01.2010 г. е съставен протокол №2 за откриване на строителна площадка, с който стартира строителния процес, от надзорната фирма „Консултантска инженерна група“ ООД.

На 19.11.2012 г. разрешението за строеж на сградата е презаверено от арх. Диков на името на фирма „Кристела“ ООД с управител Румен Марков.

Подчертаваме, че това е последното презаверяване на разрешението за строеж на сградата.

На 14.12.2016 г. в направление „Архитектура и градоустройство“ от „Кристела“ ООД постъпва заявление за повторна презаверка на разрешението за строеж. Строителят е информиран, че разрешението няма да бъде презаверено повторно и на 03.02.2017 г. фирмата оттегля искането си.

На 06.02.2017 г. главният архитект на Столична община прекратява производството за презаверяване на разрешението за строеж на сградата, като по същество е направил отказ от презаверка на влязлото в сила разрешение за строеж.

Със заповед на главния архитект на СО от 23.03.2017 г. са допуснати промени в одобрения инвестиционен проект, касаещи единствено укрепване на строителния изкоп на основание чл. 154, ал. 5

Със заповед на главния архитект на СО от 20.09.2017 г. са допуснати промени в одобрения инвестиционен проект – въвежда се етапност (с оглед намаляване височината на строежа под 100 м.) и се променя наименованието строежа на: „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги”. При одобряването на проекта по изрично настояване на главния архитект всички обекти в сградата са отбелязани като нежилищни.

Със заповеди от 02.05.2018 и 06.08.2018 г. са допуснати промени на ретензионни резервоари за дъждовни води във връзка със становище на „Софийска вода“, на стълбищните рамена, увеличена дебелината на плочите и промени по фасадата.

Подчертаваме, че всички заповеди на главния архитект са в рамките на издаденото през 2007 г. разрешение за строеж, презаверено на 19.11.2012 г., преди изтичане на срока, в който то губи правно действие.

Тълкувателното писмо от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Валентин Йовев (№70-00-906/30.08.17 г.) е получено в НАГ от управителя на фирма „Кристела“ ООД като част от строителните книжа. Писмото се отнася за конкретния строителен обект и с него е определен: „срокът за завършване на строителството е 10 г. и се отчита от датата на започване на строителството, а именно от датата на съставяне на протокол образец 2“ (11.01.2010).

Припомняме, че строежът на ул. „Златен рог“ №10 е втора категория и съгласно разпоредбите на ЗУТ проверките на строителния процес и на строителните книжа се извършват единствено от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община няма правомощия да проверява строеж от тази категория, както и да издава заповеди за спиране на строежа.

На 30.01.2018 г. Столична община е информирана, че регионалния отдел „Национален строителен контрол“ София при РДНСК-Югозападен район е извършил проверка, при която „не са установени нарушения по отношение на законосъобразността на издадените строителни книжа“. Проверката е направена по писмо от омбудсмана на Р България по повод жалба на граждани. Столична община е уведомила за резултата от проверката институции, изпращали сигнали и инициативен комитет „Лозенец“. От своя страна Столична община също е изпращала писма с искане за проверка на строителството на ул. „Златен рог“ №10.

Коментари

Задължително поле