Банките с рекордна печалба от 309 млн. лв.

Банките с рекордна печалба от 309 млн. лв.

Делът на лошите заеми намалява до 7,4%

Депозитите нарастват с 1,8 млрд. лв.

Най-много средства през първото тримесечие са спестили домакинствата, докато парите на бизнеса в банките остават почти без промяна, показват данните на БНБ.

Печалбата на банките за първото тримесечие на 2019 г. възлиза на рекордните 309 млн. лв., обявиха от БНБ. Това е ръст с 15,7% спрямо печалбата от 267 млн. лв. за същия период на миналата година. Разходите за обезценка на лоши кредити за тримесечието са 86 млн. лв., при 106 млн. лв. за същия период на 2018 г.

Собственият капитал в баланса на банковата система е 14,2 млрд. лв., или с 303 млн. лв. (+2,2%) повече отколкото в края на 2018 г. Този ръст се дължи основно на печалбата. Към 31 март нивата на показателите за възвръщаемост на активите и за възвръщаемост на капитала са съответно 1,14% и 8,73%.

Брутният кредитен портфейл на банките в края на март е в размер на 61,8 млрд. лв., нараствайки през тримесечието с 856 млн. лв. (1,4%). Увеличение има както в кредитирането на предприятията - с 505 млн. лв. (+1,4%), така и в отпуснатите заеми за домакинствата - с 346 млн. лв. (+1,6%).

В края на март необслужваните кредити възлизат на 6,711 млрд. лв. (при 6,95 млрд. лв. в края на декември 2018 г.), а делът им в общата сума на отпуснатите заеми е 7,4% (при 7,6% преди три месеца).

Депозитите в банковата система нарастват през тримесечието с 1,8 млрд. лв. (+2%) до 91,5 млрд. лв. Като най-много средства са спестили домакинствата, докато парите на бизнеса в банките остават почти без промяна. Според данните на БНБ увеличение има при депозитите от всички сектори: на домакинствата - с 899 млн. лв. (+1,7%), кредитните институции - с 443 млн. лв. (+8,6%), другите финансови предприятия като застрахователи и пенсионни фондове - с 361 млн. лв. (+11,2%), държавните учреждения и фондове - със 77 млн. лв. (+2,8%), и нефинансовите предприятия - с 14 млн. лв. (+0,1%).

Активите на банковата система възлизат на 108,2 млрд. лв., като нарастват през първото тримесечие с 2,7 млрд. лв. (+2,5%).

Коментари

Задължително поле