Беден си с доход до 369 лв. на месец

Линията на бедност става 369 лв. от догодина.

Министерски съвет одобри новата методика

Вдигат подкрепата за хора с увреждания

Линията на бедност за следващата година става 369 лева, реши правителството. Спрямо тази година тя се повишава с 6 лева. Определеният размер от 369 лв. отразява потреблението на най-ниско доходните групи от населението и индекса на цените на малката по състав кошница и е в съответствие с намаления икономически ръст и предприетите бюджетни разходи за преодоляване на икономически и социални последствия от Ковид 19, обясняват от Министерски съвет.

С новия праг за 2021 г. финансовата подкрепа за около 670 000 хора с трайни увреждания ще нарасне с 1,9% и ще запази покупателната способност при очаквана инфлация от 0,1% през 2020 г.

Правителството прие още новата методика за определяне на линията на бедност. Тя ще се определя по предложение на социалния министър, но само когато през предходното тримесечие на текущата календарна година Националният статистически институт е отчел забавяне на темпа на растеж на Брутния вътрешен продукт.

Коментари

Задължително поле