Берковица и Вършец ще строят компостираща инсталация

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец, съобщиха от МОСВ.

Съоръжението е с капацитет 3700 тона годишно и ще обслужва около 23 500 жители на територията на двете общини.

87a4889f93b7cfc67918ec3556a4eb9779e7c819Общият размер на инвестицията е над 3,7 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,8 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс.

Социално-икономическите ползи от изпълнението на проекта са насочени към подобряване качеството на околната среда за жителите в общините Берковица и Вършец чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии. Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.

Коментари

Задължително поле