Бизнесът против двойно финансиране за ВЕИ

Бизнесът подкрепи браншовите организации против двойното субсидиране на малките ВЕИ. Това се казва в отворено писмо на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

От Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост се обявиха срещу внесеното от депутати предложение да бъдат отменени промените в Закона за енергетиката, с които се спря двойното субсидиране на малките ВЕИ.

Браншовиците напомнят, че след корекцията в преференциалните цени за тези ВЕИ България ще заплати санкция от 5 млн. евро.

Според тях при възстановяване на по-високите преференциални цени ще се увеличи цената на добавката „Задължения към обществото“,  а от там и крайната цена на електроенергията за битови и бизнес потребители. Затова енергоемките индустрии настояват да няма прекомерни субсидии и злоупотреби чрез цена „задължения към обществото“, която е отговорна за милиарди левове непазарни разходи за потребителите в България.

Коментари

Задължително поле