Битовите отпадъци в Сливенска област - с 15,2% повече за година

Снимка: БНР

С 15,2 процента са се увеличили за година образуваните битови отпадъци в Сливенска област, съобщиха от Отдела за статистически изследвания в Сливен. Данните са за 2017 г., през която битовите отпадъци възлизат на 67 хил. тона.

Преобладаващата част от тях са предадени за предварително третиране и рециклиране, като относителният дял нараства от 53.4% (2016 г.) на 60.0% (2017 г.). Събраните през 2017 г. битови отпадъци на човек от населението в областта се оценяват на 355 кг средно на човек, което е с 81 кг по-малко спрямо средното количество за страната. От 2012 г. насам 100% от населението в областта е обхванато от услуги по сметосъбиране и сметоизвозване.

Коментари

Задължително поле