Благоевградската Камерна опера няма да бъде закривана, общината стартира оздравителна стратегия

Камерна опера - Благоевград

Община Благоевград има изготвена дългосрочна стратегия за развитието на Камерна опера – Благоевград. Това заяви кметът д-р Атанас Камбитов по време на заседание на Общински съвет. По повод тиражирани спекулации, че съкратените служители на културната институция са отстранени неправомерно, кметът поясни, че мерките са предприети заради неспазване на трудовата дисциплина и незачитане на ангажиментите, произтичащи от трудовите договори. „При три направени проверки в Камерна опера, при първата на работното си място бяха 12 служители, при втората – 8, а при третата - 4. Можех да наложа дисциплинарни уволнения, но не го направих“, коментира кметът Камбитов. Той бе категоричен, че Камерна опера не само ще продължи да съществува, но и ще се развива, за което Община Благоевград е изготвила оздравителен план, като вече са направени и първите стъпки за това.

В тази връзка заместник-кметът Христина Шопова поясни, че до октомври месец 2018 година приходът на Камерна опера е 1000 лева, а само за месец, откакто културната институция има временно изпълняващ длъжността директор, приходът е 3600 лева от билети .

Тя представи и набелязаните стъпки за бъдещото развитие на Камерна опера.

„Като първи етап при тези неизбежни реформи ние подкрепяме предложението на и.д. директор Милослава Йорданова да се заздрави и вдигне категорично критерият за интерпретаторските възможности на оркестъра, като основно ядро и база за създаването на творческия продукт. В даден момент може да се увеличи неговата численост. В същото време да бъдат съкратени незаетите пълноценно длъжности. Едва ли някой може да твърди, че старата структура е работеща и че само трима солисти на щат са в състояние да направят достатъчно привлекателна оперна постановка, дори и да се нагърбят с по няколко роли – има такива съвсем скорошни примери. Много по-рационално би било те да бъдат наети на друг принцип, разбира се, след кастинг или прослушване, който режисьорът реши да направи, съобразно своите виждания и изисквания“, коментира Христина Шопова.

Тя подчерта, че на този първи етап е логично да се засили интензивността на концертната дейност, като за гост – солисти бъдат канени едни от най-привлекателните имена на българската оперна сцена, както и солисти – инструменталисти, които да успеят да провокират и повдигнат интереса на публиката.

„Трябва да бъде постигната генерална промяна в мащаба на мислене на бъдещето на операта и издигане на професионализма в съответствие с най-високите стандарти. За тази цел ние сме във връзка с едно от големите имена не само за българското оперно изкуство, а със световно признание, с респектираща практика и познаване на изискванията на най-престижните оперни сцени. Личност, която се надяваме да зададе вярната посока и да ръководи екипа от специалисти, ангажирани с разработването на новата визия“, допълни Христина Шопова.

Тя подчерта още, че се предвижда партньорството с Факултета по изкуствата на Югозападния университет и работа с училищата на територията на града.

„Новата визия за функционирането на градския оперен театър включва задължително активното международно сътрудничество, обмяна на опит и идеи с работещи и авторитетни оперни театри в Русия, както и с две музикални академии в съседни балкански страни“, каза още Христина Шопова.

Стратегията на Община Благоевград предвижда смяна на структурата на управление. Заместник-кметът подчерта, че международният опит показва, че е добре оперният театър да се управлява и да се чертае посоката на развитието му от Главен художествен ръководител и от директор мениджър, с еднаква степен на отговорности и права.

„Това ще даде възможност на първия за по-голяма мобилност и размах на дейността, за издигането на качеството на културния продукт, а на втория - да се концентрира върху изискванията на пазарната ситуация, да се ангажира с включването и на нови начини на финансиране, както и други текущи въпроси в трудово-правен план“, коментира още Христина Шопова.

Коментари

Задължително поле