Близо 1000 души не искат втора пенсия

Данни на НОИ от началото на годината

Променят осигуряването си и млади пенсионери

До края на юни изпусналите срока могат да преместят партидите си

От началото на годината 971 души са поискали да прехвърлят парите си за втора пенсия от частните пенсионни фондове в държавното обществено осигуряване. Така те ще получават само пенсия от НОИ без тя да бъде намалена с индивидуалния коефициент, който за излизащите в пенсия тази година ще бъде около 9 на сто.

От правото да прехвърлят парите си от универсален пенсионен фонд в НОИ може да се възползват и хора с отпуснати инвалидни пенсии, както и работили в системата на МВР и отбраната, които вече са пенсионирани, но са им правени осигуровки в частен фонд.

По данни на Националния осигурителен институт 154 от пенсиите тези хора вече са преизчислени. До края на юни всеки с отпусната пенсия в намален размер заради осигуряване в частен фонд може да поиска преизчисляване на основната пенсия след прехвърляне на парите си от частния фонд в държавния. От прозореца за прехвърляне на средства могат да се възползват млади пенсионери, категорийни работници или работили в системата на МВР и отбраната, както и хора с отпуснати инвалидни пенсии.

Заради по-ранното си пенсиониране военни и полицаи с осигуровки в частните фондове вече получават пенсия от държавата, но намалена с 20%. Втора пенсия обаче ще получат, след като навършат нормалната пенсионна възраст.

Право да прехвърлят парите си имат и хората, които все още не са пенсионери, но са пропуснали 5-годишния срок преди пенсиониране. Това са предимно жени, родени между 1960 и 1964 г., които ще започнат да получават втора пенсия в периода 2021 - 2024 г.

Последните данни на НОИ показаха, че откакто е въведено правото за смяна на осигуряването през 2015 г. над 52 хил. души са поискали да прехвърлят парите си от универсалните пенсионни фондове към Държавното обществено осигуряване. Над 20 хиляди от тях вече са пенсионери - това са предимно хора от системата на МВР и на отбраната. Останалите все още не са се пенсионирали и представляват 1,6% от осигурените към август 2020 г. лица, родени след 31 декември 1959 г. През 2018 г. 13 292 българи са се възползвали и прехвърлили почти 91 млн. лв. в НОИ, а през 2019 г. - 11 539 души.

Правила за прехвърляне на средствата

Подаваме заявления в НОИ

Фондът праща извлечение

Заявление по образец се подава в териториалното поделение на НОИ.

С промени в Кодекса за социалното осигуряване в сила от 2016 г. законодателно беше регламентирана възможност на лицата, родени след 1959 г., да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на НОИ.

За целта хората, които искат да преместят натрупаните средства по индивидуалната им партида в УПФ трябва да подадат заявление по образец в териториалните поделения на НОИ. Дружеството, управляващо универсалния фонд, в който са били парите им, трябва да прехвърли средствата в шестмесечен срок от датата на заявлението. То е задължено в едноседмичен срок от превода да изпрати на осигуреното лице извлечение от индивидуалната му партида, с което да го уведоми за прехвърлянето и за размера на преведените средства.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти