БНБ въвежда нови такси за финансовите институции

БНБ

Ще събере 14,5 млн. лв. от надзираваните дружества

Определят сумите по формула

БНБ ще събира такси от надзираваните от нея банки и други финансови институции, с които ще финансира дейността си. Централната банка прие Наредба за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на БНБ, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране.

Досега тези разходи се покриваха от паричния доход на БНБ. Новите такси ще бъдат събирани от банките и от надзираваните от БНБ небанкови дружества за финансови услуги - платежни институции, дружества за електронни пари и оператори на платежни системи.

10% от годишните разходи за надзорната дейност на БНБ ще се разпределят по равно между банките, а останалата част от разходите ще се разпределя според пазарния им дял. Същият принцип ще важи и при определяне на таксите за небанковите надзиравани компании. Прогнозните изчисление на БНБ показват, че годишните такси, които трябва да бъдат събрани, възлизат на 14,5 млн. лв., като те ще трябва да бъдат платени през 2021 г.

Коментари

Задължително поле