БНБ запази правилата за отпускане на кредити

БНБ

БНБ запазва правилата за заделяне на провизии при отпускане на кредити през четвъртото тримесечие на годината. Управителният съвет на БНБ реши нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим при отпускането на кредити, да остане в размер на 0,5% през четвъртото тримесечие на 2020 г.

През второто тримесечие на 2020 г. бе отчетен спад в икономическата активност и забавяне на кредитния растеж. Във връзка с пандемията от COVID-19, през март 2020 г. Управителният съвет на БНБ прие пакет от мерки, включващ отмяна на предвидените за 2020 г. и за първото тримесечие на 2021 г. увеличения на нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към отпусканите в страната заеми, и запазване на равнището му от 0,5%, което бе непроменено и през третото тримесечие на 2020 г. По този начин в банките останаха повече пари, които да отпускат на фирмите и гражданите под формата на заеми.

Запазването на текущото ниво на буфера през четвъртото тримесечие на 2020 г. би допринесло за съхраняване на устойчивостта на банковата система спрямо неблагоприятни тенденции и произтичащо от тях влошаване на качеството на кредитния портфейл, които биха могли да доведат до нарастване на обезценките за кредитен риск и до потенциален натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции, коментират от БНБ.

Коментари

Задължително поле