БНБ няма да затегне правилата за кредитиране за първото тримесечие на 2021 г.

БНБ

Насърчава отпускането на заеми

БНБ няма да затегне правилата за отпускане на заеми през 2021 г. Управителният съвет на БНБ реши нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към отпусканите от банките заеми, да остане 0,5% за първото тримесечие на 2021 г. Така банките ще продължат да заделят резерви за отпуснатите от тях кредити, както досега.

Във връзка с пандемията от COVID-19, още през март 2020 г. БНБ прие пакет от мерки, включващ отмяна на предвидените за второто тримесечие на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г. увеличения на нивото на антицикличния капиталов буфер за отпусканите от банките заеми и запазване на нивото му от 0,5%. По този начин банките бяха насърчени да отпускат повече заеми на гражданите и фирмите.

Запазването на текущото ниво на буфера през 2021 г. ще допринесе за съхраняване на устойчивостта на банковата система при продължително влошаване на икономическата среда и негативните тенденции за повишаване на лошите заеми и намаляване на печалбите на банките, посочват от БНБ.

Коментари

Задължително поле