Боил Банов: В България има 40 хиляди защитени недвижими културни ценности

Министър Банов по време на видеоконференцията

В музеите и художествените галерии и в Българската национална филмотека се съхраняват над 7 милиона експоната

“Опазването и представянето на културното наследство е един от основните приоритети на правителството в сферата на културата и достъпът до неготрябва непрекъснато да се разширява, като важна част от този процес е дигитализацията.” Това заяви министърът на културата Боил Банов по време на видеоконференцията “Дигитализация и иновации в областта на културното наследство - предизвикателства и възможности”, която се проведе по инициатива на евродепутата Искра Михайлова, вицепрезидент на групата “Обнови Европа” в Европейския парламент.
Участие в конференцията взеха Мария Габриел, комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, Греъм Бел, член на Борда на организацията EuropaNostra (Европа Ностра), както и представители на законодателните и академичните среди в България, университетски преподаватели и експерти.

Банов подчерта, че културното наследство допринася и за икономическия растеж и подобряването на качеството на живот на европейските общества. Според министъра неговото популяризиране и финансиране трябва да бъде приоритет не само по програма “Творческа Европа”, но и по линия на други финансови инструменти на ЕС, чийто ресурс все още не е използван.

“Нашата страна притежава значим ресурс от недвижими, движими и нематериални културни ценности, като към момента обект на защита са близо 40 000 недвижими културни ценности, 7 от които са включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. В представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство са вписани пет български елемента, а в музеите и художествените галерии и в Българската национална филмотека се съхраняват над 7 милиона експоната”, каза министър Боил Банов. Според него “дигитализацията на културното наследство трябва да се разглежда не само като адаптация към съвременния свят, но и като инструмент за защита и популяризиране на наследството, за разширяване на аудиторията му, за образование и за нова икономика, създаваща работни места и растеж.”

Коментари

Задължително поле