Бонус от хазната за всяко дете през 2022 г. (Обзор)

По 300 лв. за всички деца от първи и осми клас ще получат родителите за следващата учебна година. А през 2022 г. работещите родители ще получат еднократен бонус от хазната.

Хората с минимална пенсия няма да получат ваучери за храна

Дават по 300 лв. на учениците от първи и осми клас

Пари за първолаци и за работещите

Еднократен бонус от хазната за всяко дете ще получат работещите българи в началото на 2022 г., реши парламентът като окончателно прие бюджета за следващата година. Това ще стане с подаване на годишните данъчни декларации за доходите от 2021 г. Облагаемите доходи на родителите за едно дете ще бъдат намалени с 4500 лв., за две с 9000 лв., а за три и повече деца – с 13 500 лв., решиха депутатите. Тъй като данъкът върху доходит е 10%, ако родителят през 2021 г. е платил всичките си данъци, през 2022 г. хазната ще му върне съответно 450 лв., 900 лв. или 1350 лв. Облекчението може да бъде разделено между съпрузите, ако един от тях няма достатъчно доходи, за да се възползва от цялото - например има две деца и по-малко от 9000 лв. облагаем доход за година.

Еднократна помощ под ваучери за храна в размер на 120 лв. през 2021 г. ще получат хората, които получават пенсия в размер между 300,01 лв. и 369 лв., решиха още депутатите. Това означава, че хората с минимална пенсия няма да получат ваучери. За сметка на това обаче минималната пенсия ще бъде увеличена с близо 20% и от 250 лв. сега ще стане 300 лв. от началото на 2021 г.

Пари от държавната хазна ще получат родителите, чиито деца през учебната 2021-2022 г. са първи или осми клас, решиха още депутатите. Родителите ще получат по 300 лв. на дете, без значение какъв е доходит им, т.е. за първи път помощта за първолаци ще бъде получена и от работещите родители, а те само от тези с много ниски доходи. Помощта ще бъде дадена на два пъти – първите 50% в началото на учебната година, а вторите 50% в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да ходи на училище. Допускат се до 5 неизвинени отсъствия от час за месец, като помощта ще бъде дадена, и ако детето не ходи на училище по здравословни причини.

Ежемесечни суми за отглеждане на деца ще продължат да взимат само родителите с ниски доходи – под 410 лв. на човек от семейството. Сумите също остават без промяна – 40 лв. за едно дете, 90 лв. за две, 135 лв. за три, 145 лв. за четири деца и по 20 лв. за всяка следващо.

Коментари

Задължително поле