Брутният вътрешен продукт нараснал с 3.3% за година

Сезонно изгладените данни за БВП показват растеж от 3.3% през второто тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Tова съобщиха от Националния статистически институт.

В номинално изражение Брутният вътрешен продукт достига 28 099 млн. лева.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (76.3%), което в стойностно изражение възлиза на 21 445 млн. лева. Капиталообразуването е 5 683 млн. лв. и заема 20.2% относителен дял в БВП.

Спрямо първото тримесечие на 2019 г. БВП се увеличава с 0.6%.

Външнотърговското салдо е положително.

Коментари

Задължително поле