Бул. „Витоша” e №3 по ръст на наемите

Столичният бул. “Витоша” е на трето място както по тримесечен, така и по годишен ръст на наемите сред изследваните от компанията 46 централни улици в големи градове в Европа.

Цените са се повишили с 8,3% в рамките на една година

“Шанз-Елизе” е най-скъпата улица

Столичният бул. ”Витоша” е сред лидерите по ръст на наемите в Европа. Средните наеми на търговски обекти на централната улица в София през четвъртото тримесечие на 2018 г. достигат 52 евро на кв. м, сочи докладът “ДНК на недвижимите имоти” на консултантска компания за недвижими имоти. Повишението на наемите на бул.”Витоша” е с 4% спрямо предходното тримесечие и с 8,3% на годишна база. А доходността на имотите на булеварда е 8%, сочат данните на компанията. Бул. “Витоша” е на трето място както по тримесечен, така и по годишен ръст на наемите сред изследваните от компанията 46 централни улици в големи градове в Европа. “Шанз-Елизе” в Париж остава най-скъпата улица на Стария континент със среден наем от 19 хил. евро на кв.м.

Наемите на офис площи в централните части на София се запазват без промяна през четвъртото тримесечие на 2018 г. на ниво от 15 евро на кв.м. Доходността също остава непроменена на ниво от 7,75%. За годината наемите отбелязват ръст от 11,1%, като по този показател отстъпват само на централния бизнес квартал в Барселона, където увеличението е с 15,2%, и на централната част на Берлин, където ръстът е 13,8%.

Наемите на индустриални и логистични имоти в София също задържат нивото си от 4 евро на кв.м през четвъртото тримесечие, а доходността намалява с 0,50% на годишна база до 8,50%.

Пазарите на бизнес имоти в Европа са запазили положителната си тенденция в повечето страни и за повечето видове имоти през четвъртото тримесечие на 2018 г., сочат данните на компанията. “Офисният и логистичният сектор бяха основните двигатели на растежа през цялата 2018 г. На европейско равнище ръстът на наемите на офис площи се ускори до 2,6% на годишна база. Това е най-голямото повишение за последните пет години. Наемите в логистичния сектор също достигнаха най-големия си ръст от над десет години с 2,3%”, коментира Найджъл Алмънд, ръководител на отдел “Анализ на данни” в компанията.

При офис площите в Европа не е отчетен спад на наемите на нито един от разглежданите пазари, а на 15 от тях е регистриран ръст през четвъртото тримесечие начело с Глазгоу (6,7%), Барселона (3,9%) и Брюксел (3,3%). При логистичните имоти близо половината от наблюдаваните пазари отчитат годишен ръст. Само за четвъртото тримесечие най-силно са се повишили наемите в Дъблин (5,3%), Лондон (3,3%), Москва (2,9%) и Будапеща (2,4%). При търговските площи на 80% от наблюдаваните пазари наемите остават стабилни, а ръст е отчетен само в Будапеща (7,1%), София (4%), Рим (4,3%), Барселона (1,8%), Лийдс (2%) и Манчестър (1,8%).

 

Шопинг центровете трябва да затвърдят позициите си

34 евро/кв. м за голямо помещение в мол

Много марки разширяват присъствието си

В сегмента на шопинг центровете нови проекти през 2019 г. не се очакват. Пазарът в София и големите градове вече е наситен, коментираха от консултантска компания в сферата на имотите. Общото предлагане на площи в молове в страната към средата на 2019 г. надхвърля 810 хил. кв. м.

В условията на силна конкуренция, за повечето молове 2019 г. ще е време да затвърдят пазарните си позиции, да привлекат нови брандове и да оптимизират микса си от търговци. В резултат от активността на наемателите, делът на незаетите площи в София се очаква значително да намалее - от 9% към края на 2018 г. до здравословните за пазара нива от около 5% през 2019 г.

Наемите в моловете и централните търговски улици ще продължат плавно да нарастват през годината. Към края на 2018 г. в София те са съответно 34 евро/кв.м за помещение от 100-150 кв.м на ключова локация в голям търговски център и 52 евро/кв.м за аналогична площ на търговска улица.

При търговците голямо раздвижване се очертава в сегмента на достъпната мода, където е в ход експанзия на нови за пазара брандове. Много от вече работещите на пазара марки също планират разрастване, подкрепено от ръста на продажбите им през последните години.

 

Откриват нови магазини за дрехи

Свободните търговски площи са под 10%

Хранителните вериги се развиват най-бързо

Хранителните вериги са най-активни по отношение на откриване на нови обекти през втората половина на 2018 г., показват данни на компания за недвижими имоти. Търсенето на обекти в търговски центрове поддържа високи нива през разглеждания период, което освен на новите наематели, се дължи и на размествания на съществуващите. Моловете продължават да полагат усилия за затвърждаване на позициите си. Те се изразяват, както в разнообразяване на микса от наематели, така и в подобрения и преустройства на сградите. Фокусът на наемателите върху по-доброто позициониране ще продължи и през 2019 г.

Усвояването на площите в търговските центрове продължава през втората половина на 2018 г. При утвърдените проекти в страната заетостта е над 90%. При столичните търговски центрове свободните площи запазват ниски стойности от около 5%. Това се случва при непроменени нива на предлагане в модерните молове в София - 400 660 кв.м.

Търговските паркове стават все по-търсен формат най-вече в градове с под 100 хил. души население, където обикновено липсват модерни шопинг центрове. През втората половина на 2018 г. бяха открити три ритейл парка в Пловдив и един в Костинброд. Този тип площи продължава да привлича местни и международни марки от секторите облекло, обувки и стоки за дома, които търсят различни възможности за разширяване на дейността си. Всичко това ще обуславя интереса на предприемачите към развитието и придобиването на такива проекти през следващите години, категорични са експертите.

Коментари

Задължително поле