Бум на сделки със земеделска земя

Необработваемите площи в България се увеличават

Навлизането в есенния сезон и прибирането на тазгодишната реколта форсира покупко-продажбите на земеделски земи в страната. Собственици на имоти, които са решили да се разделят с част от активите си, изкараха за продан нови ниви в различни землища. Според обобщените данни на брокерите на недвижими имоти, към момента за продажба са обявени около 870 хил. дка земя в цялата страна. Броят на собствениците, които искат да сключат сделка за притежаваната от тях земя, надхвърля 58 хил. души.

Една от най-честите причини за продажба на земеделска земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени плащания. Това става ясно от проучване на нагласите на собствениците на поземлени активи, направено от водещата компания в сектора „Агрион“. Съществен е и делът на наследниците, които се решават на сделка, ако им предстои придобиване на друг имот.

Притежатели на земеделски имоти в България са предимно хора от по-възрастното поколение, над 55 години, със средни за страната доходи, за които продажбата на имот е най-бързият и сигурен начин да осигурят необходимите им пари за непредвидени разходи. Голяма част от тях са склонни да продадат част от имотите си, вместо да теглят кредит от банка и да трупат задължения. Процедурата при продажба е много по-бърза и опростена, и спестява доста разходи на притежателите.

agrion_webСредният размер на притежаваната земя у нас е около 20 дка земя, като собствениците й живеят предимно в столицата или другите големи градове, сочат данните на „Агрион“. Терените са им в отдалечени райони, често над 100 км разстояние от местоживеенето им, а парцелите са раздробени на малки части от наследници, които често водят съдебни спорове помежду си. Голяма част от притежателите на земеделска земя имат други професии и нямат интерес и желание да се занимават със земеделие.

Проучването на „Агрион“ показва, че част от собствениците са оставили земята си да пустее и не я развиват по никакъв начин. Според официалните данни на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), през 2018 г. се е увеличил размера на изоставените трайни насаждания и на масивите от земи, които не са обработвани повече от пет години. Необработваните площи са достигнали 1.94 млн. декара. За сравнение преди година изоставените парцели са били с над 16 хил. декара по-малко. Най-висок е процентът на необработваемите земи в Плевенско, Врачанско, Благоевградско и област Пловдив.

Анализът на „Агрион“ показва, че най-важните фактори избора на купувач са сигурността на сделката и бързото й реализиране. Повечето собственици на земя предпочитат потенциалният купувач да е българска компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор и се грижи за земите, които управлява. Над 75% от продавачите посочват именно „Агрион“ като предпочитан партньор при сделка. Компанията държи водеща позиция сред фирмите, чиито услуги собствениците на земя и продаващите биха ползвали. Тя е най-разпознаваемият бранд в земеделския бранш. Според експерти една от причините е, че компанията предлага безплатна оценка на земеделските земи. Собствениците на имоти могат да поискат оферта или да заявят безплатна оценка на земите си на адрес www.agrion.bg/bg/request/sell или във всеки един от регионалните офиси на земеделското дружество.

„Основната ни цел е съдействаме за развитието на модерно и ефективно българско земеделие, в което дори и собствениците на малки парцели имат възможност да осребрят активите си на добра цена“, казаха от „Агрион. Техните експерти, които са с дългогодишен опит, са готови да съдействат с юридическа и търговска помощ и да подготвят цялата необходима документация за продажба.

Коментари

Задължително поле