БЧК превежда 3000 евро помощ за нуждаещите се в Гърция

Българският Червен кръст следи с тревога ситуацията в Гърция и поддържа непрекъсната връзка с Гръцкия Червен кръст (ГЧК), съобщиха от БЧК.

БЧК се присъединява към тридневния траур, обявен в страната, и изказа съболезнования на ГЧК и на гръцкото посолството в Република България.

В израз на международна солидарност, БЧК ще преведе парична помощ в размер на 3000 (три хиляди) евро по обявената банкова сметка на ГЧК за подпомагане усилията на националното дружество да окаже помощ на нуждаещите се.

Гръцкият Червен кръст подпомага държавните институции и осъществява предимно дейности по оказване на първа долекарска помощ, психо-социална подкрепа и хуманитарно подпомагане. Звеното за мениджмънт на бедствията следи ситуацията и координира действията си с общинските, държавните и други структури на гражданската защита.

В планината Герания, община Мегара и в Рафина, ГЧК е мобилизирал спасители - самаритани, които са разгърнали пунктове за първа долекарска помощ. В Рафина те са три – един в спортната зала на община Неа Макри, един пред кметството и един - на пристанището.

В момента Гръцкият Червен кръст координира предоставянето на сгъваеми легла, одеяла и спални чували за населението в община Рафина.

Екипи за възстановяване на семейните връзки също вече работят на терен и оказват подкрепа за намирането на изчезнали лица.

Ръководителят на Националния екип за реагиране при бедствия на ГЧК на място оценява ситуацията и координира работата на терен. Екипи на ГЧК извършват оценка на нуждите и оказват помощ на пострадалите и на спасителите.

Експерти на Гръцкия Червен кръст оценяват ситуацията и относно необходимостта от парично подпомагане.

Коментари

Задължително поле