Бъдещи финансисти наблюдават данъчни дела

Първокурсници от специалност "Финанси" в Икономическия университет-Варна посетиха съдебни заседания на ВАС по данъчни дела и дела, образувани по жалби на граждани срещу актове на КАТ. По покана на съдия Марияна Ширванян студентите наблюдаваха казусите и участваха в обсъжданията заедно с гл. юрисконсулт на ОДМВР – инспектор Георги Георгиев, прокурор – Александър Атанасов, Юра Минчева - адвокат по данъчни дела, Велин Добрев и Веселина Иванова - юрисконсулти от дирекция ОДОП при ЦУ на НАП – Варна, съобщиха от пресцентъра на ВАС.

Бъдещите финансисти споделиха свой личен опит и като водачи на МПС и коментираха с инспектор Георгиев Георгиев свои реални преживявания в пътната обстановка. Безопасното управление на леки автомобили - как да шофират така, че да спазват правилника за движение по пътищата с цел максимална безопасност за всички участници в пътния поток? Каква е ролята на съдията и правомощията му при решаване на дела по ЗУТ и по ДОПК? Каква е ролята на прокуратурата в административния процес? Видовете актове, издавани от НАП и органите, които са упълномощени по закон за издаването им. Видовете данъци, закони, в които те са установени; деклариране на задължение и ревизионно производство; връзката между националното законодателство, европейското право и прякото му приложение в правоотношенията в Р България, бяха темите, предмет на разясняване и обсъждане със студентите. Вече няколко групи от Икономическия университет посещават съдебните заседания във ВАС.

Коментари

Задължително поле