Бъдещи хирурзи тренират операции с 3D очила

Последно поколение симулационна платформа с възможност за 3D визуализация внедри Медицинският университет във Варна. Новата придобивка допълва симулатора за лапароскопска хирургия. Така студентите, стажант-лекарите и специализантите на университета ще са първите, които ще добиват знания и умения по хирургия в условията на виртуална реалност, съобщиха от висшето учебно заведение.

Бъдещите лекари ще тренират с 3D очила, чрез които се пресъздава детайлно операционната зала, екипът, пациентът и оборудването. Вградени слушалки ще ги потапят в реалната динамична атмосфера, за да могат в бъдеще да се справят лесно с голямото натоварване, на което ежедневно са подложени хирурзите. Виртуалните тренинги включват различни безкръвни операции, като студентите ще трупат умения и за работа в екип, съставен от оператор, поне още един асистент и сестра.

МУ-Варна е първият клиент в глобален мащаб, разполагащ с тази конфигурация от платформи, което издига медицинското ни образование на световно ниво, уточниха от университета. Оттам планират да изградят нова 9-етажна сграда, в която ще бъде базиран самостоятелен симулационен център.

Коментари

Задължително поле