Българите предпочитат среща с банкера

Българските банки все още са в начален етап на адаптирането към работа в онлайн среда, което до известна степен се дължи и на предпочитанията на техните клиенти: все още голям процент от потребителите предпочитат личното общуване и обслужването на гише. Това показва проучване на Делойт за степента на развитие на дигиталните банкови услуги през 2020 г.

Въпреки това, банковият сектор в страната върви към дигитализация на услугите. COVID-19 и безпрецедентните условия, в които всички бяхме поставени, ускори до голяма степен стартиралите в българските банкови институции процеси по дигитализация на услугите, показва проучването.

Някои от банките въведоха възможност за онлайн верификация на клиентите, изцяло онлайн заявление за откриване на сметка, подобриха и добавиха услуги в мобилните и интернет банкиранията си, така че да отговорят максимално на очакванията на клиента. Проучването показва, че българските банки предлагат голям брой банкови онлайн услуги, които са в помощ на клиентите.

Шампионите за България по брой предлагани дигитални услуги, се отличават с голям брой функционалности и повече възможности за онлайн общуване – онлайн откриване на сметки и изпращане на документи, дигитални банкери, извършване на онлайн трансакции, вкл. покупка на валута, валутни курсове, удобно и лесно извършване на справки, погасяване на задължения по кредити, онлайн заявки за кредити/ кредитни карти и др.

Коментари

Задължително поле