България е в топ 7 по малки социални разходи

Средно за ЕС пенсиите са близо 46% от социалните разходи.

Даваме 17% от БВП за пенсии и подпомагане, при 28% средно за ЕС

Франция оглавява класацията

България се нарежда сред седемте страни от ЕС с най-малки социални разходи. Общо за ЕС разходите за социална защита възлизат на 27,9% от БВП, сочат данните на Евростат. У нас тези разходи са само 17% от БВП. Като тук влизат както парите за пенсии, така и помощите за отглеждане на деца и обезщетенията за безработица и за болест.

Двата основни източника на финансиране на социалната закрила в ЕС са социалните вноски, представляващи 55% от общите постъпления, и трансфери от държавния бюджет, които се формират от данъци и осигуряват 40% от социалните разходи.

На първо място по социални разходи е Франция, където те са 34% от БВП. Челната тройка се допълва от Дания (32%) и Финландия (31%). Следват Германия (близо 30%), Австрия, Холандия, Италия, Белгия и Швеция (всичките по 29%). На другия край на класацията са страните от ЕС, в които разходите за социална защита са под 20% от БВП. Най-малко са тези разходи в Румъния (14%), Латвия, Ирландия и Литва (всички по 15%), Естония и Малта (по 16%). България е веднага след тях със 17%. Оказва се, че разходите за пенсии и социално подпомагане трябва да нараснат с няколко милиарда, за да достигнат средното ниво в ЕС като дял от БВП.

Разходите за социална защита на човек от населението (като се премахнат различните равнища на цените), са най-високи в Люксембург, Дания и Германия. А най-ниски са в България, Румъния и Латвия.

Коментари

Задължително поле