България изгонила 705 преселници за два месеца, половината - афганистанци

Националният оперативен щаб за овладяване на рисковете и заплахите при засилен миграционен натиск по границите проведе първото си за годината събиране, под председателството на министъра на вътрешните работи Пламен Узунов.

Дневният ред на заседанието бе съсредоточен върху актуалната обстановка по държавната граница, домовете и центровете за настаняване на чужденци, предприетите мерки в изпълнение на предишни заседания на щаба от есента на миналата година и решения за обезпечаване на сигурността по границите през предстоящия пролетен сезон, съобщиха от МВР.

Овладяване на евентуален засилен натиск по границите, на вътрешномиграционните процеси, противодействие на каналджийството и недопускане на появата на нови канали за нелегално превеждане на чужденци са основните приоритети, които очерта директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Светлан Кичиков. Той отчете тенденция на многократно намаление на опитите за нелегално преминаване на българо-турската граница през първите два месеца на тази година в сравнение със същия период на 2016 и 2015 г.

Директорът на Дирекция „Миграция“ ст.комисар Николай Николов съобщи данни за изведените от страната граждани на трети страни: за последните три месеца на миналата година те са 661, включително 281 граждани на Афганистан. За януари и февруари 2017 г. техният брой съответно е 705, от които 353 афганистанци. Предвидени са дейности за разширяване при необходимост на капацитета на дома в Любимец, както и за подобряване условията за настаняване в обекта.

60% от общият капацитет на домовете на ДАБ са запълнени, съобщи заместник-председателят на ДАБ Даниел Инджиев и уточни, че настаняването и разпределението на чужденците е съобразено по националност, семейно положение и уязвими групи – напр. непридружени непълнолетни. Усилено се работи за изграждането на дома в Пъстрогор като център от затворен тип, като капацитетът от 300 настанени ще бъде запазен.

На заседанието бяха обсъдени завършването на строителните дейности на инженерното възпрепятстващо съоръжение и осигуряването на средства за текуща поддръжка. Участниците в заседанието решиха да бъде продължено прилагането на съвместните с МО мерки за охрана на границата, и да се потърси възможност за предоставяне на допълнителни автомобили за обезпечаване на сигурността; ГД „Гранична полиция“, ГД „Национална полиция“ и МО да направят преглед на разчетите на силите за гранична охрана при засилен миграционен натиск и да поддържат високо ниво на готовност за реакция.

Коментари

Задължително поле