Бързите кредити намаляха с 11%

Хората се обръщат за финансиране към банките

Спад има и при средствата за бизнеса

Най-често дълговете са със срок над 5 години

Отпуснатите заеми от дружествата, специализирани в кредитиране (т.н. бързи кредити), към края на декември 2018 г. са в размер на 2,446 млрд. лв. като за година намаляват с 11% (302,3 млн. лв.), обявиха от БНБ. Основната причина за това не е, че хората взимат по-малко заеми, а фактът че все по-често си осигуряват финансиране от банките. Лихвите по банковите заеми са значително по-ниски от тези по бързите кредити. Освен това банките облекчават условията си за отпускане на заеми, което позволява все повече граждани да си осигурят финансиране от тях. Част от намалението на бързите кредити се дължи и на нетните продажби на заеми, които за година са в размер на 92,4 млн. лв. Това най-често са проблемни заеми, които се продават на колекторски фирми.

През последното тримесечие на 2018 г. обаче има ръст в бързите кредити с 0,5%, или с 12,6 млн. лв. Това се дължи на увеличение на отпуснатите суми от дружествата, специализирани в кредитиране, през декември. Традиционно в края на годината има ръст във взиманите от домакинствата заеми заради допълнителните разходи за купуване на коледни подаръци. Много хора инвестират коледните бонуси в покупката на скъпи вещи за дома като хладилник или голям телевизор, както и за ремонт в апартамента, а често за това им е необходимо и допълнително финансиране.

По отношение на срока преобладават бързите кредити над 5 години, които в края на декември са 1,073 млрд. лв. За година те се увеличават с 1,9% (19,9 млн. лв.). Делът на тези заеми в общия размер на бързите кредити нараства до 43,9%, при 38,3% година по-рано. Тези заеми не само са най-популярни, а и само при тях има ръст. В края на декември обемът на бързите кредити със срок от 1 до 5 години е 664 млн. лв., като за година те намаляват с 15,7% (123,8 млн.лв.). Заемите със срок до 1 година са 498,5 млн. лв. и в рамките на година намаляват с 11,8% (66,5 млн.лв.).

През 2018 г. отпуснатите бързи кредити на домакинствата намаляват с 12% (265,9 млн. лв.) до 1,943 млрд. лв. През последното тримесечие на годината обаче те се повишават с 3,7% (69,7 млн. лв.). Бързите заеми, предоставени на бизнеса, са в размер на 409 млн. лв. и за година намаляват с 8,3% (36,9 млн. лв.).

 

Лошите заеми намаляват с 38%

Потребителските имат дял от 93%

Размерът на лошите бързи кредити в края на декември 2018 г. е 210,5 млн. лв., като те намаляват с 38,5% (131,9 млн. лв) спрямо края на предходната година, сочат данните на БНБ. Това се дължи на факта, че от една страна хората по-рядко имат затруднения при изплащане на заемите, а от друга голяма част от лошите кредити са продадени на колекторски фирми.

От отпуснатите бързи кредити за граждани преобладават потребителските, които в края на декември те са в размер на 1,81 млрд. лв. За година те намаляват с 12,1% (250,2 млн.лв.). Делът им в общия размер на отпуснатите на граждани средства намалява до 93,2%. Размерът на жилищните кредити за домакинствата намалява с 38% (20,5 млн. лв.) до 33,4 млн. лв.

Коментари

Задължително поле