Бързите кредити нараснаха до 2,9 млрд. лв.

Бързите заеми нарастват в кризата.

До това финансиране прибягват все повече фирми

77% от парите са за граждани

Общият размер на отпуснатите в страната бързи кредити достигна 2,994 млрд. лв. към края на септември, обявиха от БНБ. Това е ръст с 218 млн. лв. в рамките на година.

Отпуснатите заеми на домакинствата от дружествата, специализирани в кредитиране, нарастват за година с 3,8% (83,4 млн. лв.) и достигат 2,29 млрд. лв. Само в рамките на третото тримесечие на тази година те се увеличават с 1,1% (24,9 млн. лв.). В резултат заемите за граждани са 77,4% от всички средства, отпуснати от дружествата за бързи кредити.

Отпуснатите бързи заеми за бизнеса са 585 млн. лв. Те се увеличават с 24,4% (114,9 млн. лв.) за година и с 2,4% (13,8 млн. лв.) през последното тримесечие. Явно все повече фирми прибягват до финансиране, различно от традиционните банкови заеми. А делът на отпуснатите бързи кредити на фирмите нараства до 19,8%.

В отпуснатите на граждани бързи заеми преобладават потребителските кредити, които са 2,168 млрд. лв. Те се увеличават с 4,7% (97,3 млн. лв.) за година и с 1,3% (26,9 млн. лв.) спрямо края на юни. Размерът на жилищните заеми, отпуснати от дружества, специализирани в кредитиране, е 33,9 млн. лв., като те нарастват с 10,6% (3,3 млн. лв.) за година.

Коментари

Задължително поле