Вдигането на втората пенсия не е уредено

От септември фондовете ще започнат изплащането на вторите пенсии.

Фондовете да се задължат да ползват буфера за актуализация на парите

Предлагат да се разшири кръгът от наследници

Актуализацията на втората пенсия не е уредена в цялост, а  е оставена на преценката на пенсионните дружества. Това се казва в становище на Комисията за финансов надзор по промените в Кодекса за социално осигуряване, касаещи методиката по изплащане на парите от втория пенсионен стълб. Той беше одобрен днес от комисията по социална политика в парламента.

Според КФН единственото условие сега е актуализацията да става с поне 50 на сто от разликата между постигнатата доходност и техническия лихвен процент. Останалите 50% от превишението на доходността над техническия лихвен процент служат за буфер във фонда за изплащане на пожизнени пенсии. Отсъства обаче задължението пенсионното дружество да използва този буфер, вместо да намалява пенсията при доходност по-ниска от лихвата. Според КФН това е в ущърб на пенсионерите, които поемат основната част от инвестиционния риск, а получават само част от постигнатата доходност.

От КФН настояват и да се разшири кръгът на наследниците, ако пенсионерът почине, като бъде включен пълният списък по Закона за наследството. От регулатора препоръчват видовете пенсии, покритите рискове и начинът на определяне на размера на плащанията да се уреди в самия КСО, а не както е предвидено сега – в правилника на пенсионния фонд. Това дава възможност пенсионните дружества да ги определят, като крие рискове, които застрашават интересите на потребителите. От КФН дори предлагат в КСО да бъдат записани и формулите, по които ще се изчисляват видовете пенсии.

От асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване подкрепят законопроекта, като настояват да се върне забраната за прехвърляне на средства между фондовете пет години преди пенсиониране.

Коментари

Задължително поле