Венецианската комисия с критики за конституцията (обзор)

Произволно е предложението за 120 депутати

Венецианската комисия към Съвета на Европа (СЕ) представи оценката си за предложенията за изменения на българската Конституция.

Венецианската комисия изразява съжаление, че първите стъпки за конституционни промени не са били предшествани от подходящо обществено обсъждане, че предложенията са били изготвени от парламентарното мнозинство, изглежда без никакъв външен принос, а причините за някои предложения не са добре обяснени, се посочва в становището.

Коментирано е и предложението за намаляване броя на народните представители в Народното събрание от 240 на 120. Според Венецианската комисия предложеният брой изглежда произволен, без да има задълбочена оценка за въздействието от подобен ход върху българската политическа система, се отбелязва в становището.

Положителна е оценката за разделянето на Висшия съдебен съвет. Представени са и препоръки за продължаване на реформата в тази посока. Би било пропусната възможност, ако подготвяните изменения на Конституцията не разгледат въпроса за отговорността на главния прокурор, посочва комисията.

В становището е отделено място и за решението на Конституционния съд от 23 юли 2020 г. Изразено е очакване конституционните промени да предвидят възможност главният прокурор да бъде отстраняван при водено срещу него разследване или наказателно преследване. Комисията очаква също създаване на възможност за независимо разследване на главния прокурор от някой, който не му е подчинен, както и за съдебен надзор над постановленията за отказ от разследване или за предявяване на обвинение.

Коментари

Задължително поле