Видеонаблюдение в следизборната нощ

Изборният кодекс не е предвидил колко време ще бъдат съхранявани записите, нито дали имат доказателствена тежест при оспорване на резултатите

Нов момент в предстоящите предсрочни избори ще бъде видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии в страната при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс, който беше изменен с ДВ, бр. 104 от 2022 г.).

Със свое решение ЦИК (№ 1603-НС от 8 февруари 2023 г.) определи условията и реда за видеонаблюдението и видеозаснемането след обявяване на края на изборния ден в секционните избирателни комисии в страната (с изключение на онези секции, в които се провежда гласуване с подвижна избирателна кутия, в лечебни заведения, в домове за стари хора, в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната). По предварителни данни това ще са над 12 000 секционни комисии, чиито номера (всяка секционна комисия има свой уникален номер) и адреси, в които ще се произведе видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден при преброяването на гласовете и съставянето на протокола, ще бъдат публикуват на интернет страниците на ЦИК и на 31 РИК-ове.

Изборният кодекс предвиди, че техническото осигуряване на видеонаблюдението и на видеозаснемането се извършва от Министерския съвет. В тази връзка в началото на месец март правителството отпусна 6 444 735 млн. лв. (на Министерство на електронното управление) за техническото им осигуряване, което включва доставка на крайни устройства, комуникационна свързаност, изграждане на информационна система за тяхното управление, видеоизлъчване и заснемане и последващо съхранение на видеозаписите. За съхранение на видеозаписите ще бъде изграден нарочен сайт (платформа), различен от сайта на ЦИК, на „Информационно обслужване“ или на Държавния хибриден частен облак, за да се гарантира сигурността на излъчваната и съхраняваната информация. Освен „Информационно обслужване“, в осъществяването на тази дейност ще бъдат привлечени телеком операторите и световни доставчици на облачни услуги.

Устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане най-вероятно ще бъдат таблети или мобилни телефони с възможности за звук и резолюция, позволяваща разчитането (разпознаването) на номерата в хартиената бюлетина и в бюлетината от машинното гласуване, както и на начина, по който е гласувано чрез хартиената бюлетина или от бюлетината от машинното гласуване. Устройствата трябва да позволяват запис на произведеното видеонаблюдение върху технически носител (карта с памет или флашпамет).

Тези устройства ще бъдат предават на членовете на секционните комисии в предизборния ден (1 април), заедно с останалите книжа и материали, които са необходими за провеждане на гласуването в изборния ден (по реда на чл. 215 ИК). Във всяка избирателна секция в страната в изборния ден ще трябва да се осигури онлайн излъчване в интернет на картина и звук, както и да бъде направен видеозапис от преброяването на гласовете и съставянето на протокола чрез поставено в секцията устройство за видеонаблюдение. Записът от преброяването на гласовете и съставянето на протокола следва да е осигурен дори в случаите, когато по технически причини е прекъснато онлайн излъчването или за онези населени места, където няма достатъчно добър интернет.

Какво и кога предвиди Изборния кодекс да се излъчва и записва? По време на гласуването през целия изборен ден няма да има видеонаблюдение, а устройствата, с които ще се осигурява видеонаблюдението, ще бъдат включени след края на изборния ден. Видеонаблюдението трябва да осигурява в реално време публичен достъп на място, различно от интернет страницата на ЦИК, на всеки гражданин на територията на страната на наблюдение чрез картина и звук на преброяването на гласовете и съставянето на протокола на секционната избирателна комисия.

Излъчване онлайн и записване се извършва в периода от обявяване на гласуването за приключило в съответната секция до съставяне, включително подписване на протокола на секционната избирателна комисия. Устройството за видеонаблюдение се включва от председателя на СИК след обявяване на гласуването за приключило. Задължително е устройството да бъде насочено така, че да се вижда масата, върху която ще бъдат броени бюлетините. След подписване на протокола на СИК от всички членове на секционната комисия и изключване на  устройството за видеонаблюдение, членовете на СИК опаковат устройството и техническия носител на видеозаписа и го предават на РИК (наред с други материали и книжа). От своя страна Районната избирателна комисия предава на ЦИК техническите носители на записите от видеонаблюдението. Записите се публикуват на място, определено с решение на ЦИК. Министерски съвет осигурява системата за видеонаблюдение и видеозаписване, която се проектира, създава и поддържа по начин, който осигурява високо ниво на защита от кибератаки и компрометиране на процеса на видеозаснемане, като устройствата, използвани за видеонаблюдението и заснемането, нямат други рискови функции (напр. допълнителен софтуер).

По замисъл видеозаснемането е допълнителна гаранция за честността на изборите и прозрачността при отчитане на изборните резултати в секционните комисии. Изборният кодекс обаче не е предвидил нито колко време ще бъдат съхранявани видеозаписите от броенето на бюлетините и попълването на оригиналите на протоколите на секционните комисии, нито дали записите имат доказателствена тежест при оспорване на изборните резултати или законосъобразността на изборите. Предвидените средства, които ще бъдат изразходвани, и платформата, съхраняваща записите от нощта след изборния ден, следва да могат да бъдат използвани при евентуални спорове. Иначе това ще са поредните държавни пари, хвърлени на вятъра.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Анализи