Великобритания няма да освобождава предсрочно лица, осъдени за тероризъм

26-годишна майка на две деца е в неизвестност от 14 дни

Прогнозират огромен ръст на индустриалните площи Наемите са от 10 дo 14 лв. нa кв. м

Слънчево време днес, дневните температури ще са между 4 и 9 градуса Затоплянето продължава и утре

Делото за импийчмънт на Тръмп започва в Сената

Няма Алла-бала! На 70 руската певица шокира с нов имидж

Принц Хари отпътува за Канада

Заразените с мистериозния китайски вирус се увеличиха тройно

Украинският самолет край Техеран е бил свален с две зенитни ракети

Мачовете и спортът по телевизията днес, вторник, 21 януари 2020

Дневен хороскоп на Алена за вторник, 21.01.2020

На 21 януари 2020 да почерпят

Светът се сбогува с Windows 7 От 14 януари 2020 Microsoft спря техническата поддръжка

Дете увисна на 10 метра височина от лифт в Боровец, баща му го спаси

Борисов пристигна в Швейцария за участие в Годишната среща на Световния икономически форум (СНИМКИ)

Вижте какво реши Министерският съвет днес, 16 август 2017

Снимка: Архив

Одобрени са промени в ОП „Транспорт
и транспортна инфраструктура“

Правителството направи изменения в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., с които ще бъде прецизиран обхватът на заложените за финансиране жп проекти.
От оперативната програма отпадат жп участъци, за които вече има осигурено финансиране от Механизма за свързана Европа. Това са жп отсечките Волуяк – София – Елин Пелин, Костенец – Септември и жп възел Пловдив.
Промените предвиждат разширение в обхвата на проекта за подготовка на жп линията Радомир – Гюешево. С окрупняването на проекта по цялото направление София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Македония ще бъдат увеличени реалните ползи от изпълнението му.
Изграждането на Интермодален терминал в Русе отпада от обхвата на програмата, поради необходимост от допълнително проучване за развитие на товарните превози по направлението Север – Юг, което да определи ефективността на такъв тип съоръжение, разположено в Русе. По ОПТТИ ще бъде финансиран проект „Проучване за развитие на жп направление Север-Юг“.
Промените включват още изменение в проекта за реконструкция на гарови комплекси по основната TEN-T мрежа, като жп гара Чирпан се заменя от жп гара Карнобат. В проекта за модернизация са включени още жп гарите Стара Загора, Нова Загора, Казичене, Искър и Подуяне.

Прецизира се процедурата за предоставяне
на средства по механизма за презаселване

Правителството одобри изменения в Рамката на Националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на България по презаселване. Рамката е одобрена с решение на кабинета от април 2016 г.
С измененията се прецизира процедурата за предоставяне на средствата. Предвидено те да се отпускат целево от отговорния орган по фонд „Убежище, миграция и интеграция” – дирекция „Международни проекти” в МВР, след сключване на споразумение между дирекцията и Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и между дирекцията и съответната община, при съотношение на еднократното сумарно плащане – 30% за оперативна дейност и 70% за интеграция.
Добавен е текст, предоставящ възможност националното звено за контакт – ДАБ, в хода на практическото изпълнение на механизма при необходимост да може да привлича МВР, ДАНС и Международната организация по миграция като партньори за изпълнение на дейностите по презаселване.

Физическият факултет и Техническият колеж
в Смолян се обединяват в една структура

Министерският съвет прие постановление за преобразуване на Физическия факултет и на Техническия колеж – Смолян, в структурата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, във Физико-технологичен факултет. Преобразуването на звената е по предложение на ръководството на висшето училище и въз основа на проект, положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация. Целта му е консолидиране на университетската структура за по-ефективно използване на наличните ресурси.
Във Физико-технологичния факултет ще се провежда обучение на студенти по специалности от общо пет професионални направления: машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; физически науки, педагогика.

Одобрено е вътрешно преразпределение
на отпуснати средства за подготовката
и провеждането на Българското председателство
на Съвета на ЕС

Правителството одобри промяна в постановлението, с което са одобрени прогнозните разходи за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
С изменението се прави вътрешно преразпределение на средствата, отпуснати за обезпечаване на дейности, изпълнявани от НСО по подготовката и провеждането на Председателството.

Над 8 хиляди лева отпуска правителството
за държавните спортни училища

Правителството осигури допълнителни 8076 лв. за физическо възпитание и спорт в държавните спортни училища до края на годината. Те ще се използват за подмяна на амортизирани уреди и пособия и за подпомагане на подготовката на учениците за участие в спортно-състезателни дейности.
Средствата са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет.

Общините получават допълнителни трансфери
по две национални програми за развитие
на образованието

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери от бюджета на МОН по бюджетите на общините за финансово осигуряване на две национални програми за развитие на образованието.
По Националната програма „Без свободен час” с 1 019 741 лв. се финансират взети учебни часове от учители, които са замествали свои колеги в задължителното предучилищно и училищно образование, както и в трета и четвърта подготвителна възрастова група на детските градини.
Други 14 928 427 лв. са осигурени на общините по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”. Средствата са разпределени на базата на постъпили заявления от общинските училища, детски градини, ученически общежития и регионални центрове за подкрепа на приобщаващото образование. Те са за изплащане на обезщетения при намаляване числеността на персонала в резултат на промяна в структурата на образователните институции, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Правителството одобри 1,5 млн. лв. за стипендии
в общинските училища

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери от бюджета на МОН по бюджетите на общини в размер на 1 561 475 лв.
Средствата се осигуряват за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Разпределени са на база на постигнатото от училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика, като условията и редът за това са определени със заповед на министъра на образованието и науката. Целта е да се даде възможност на най-добре представилите се на държавните зрелостни изпити училища да провеждат политики за повишаване на качеството на образованието.

Осигурени са средства за обучението
на Марсело Илиев в Кеймбридж

Правителството одобри изплащането от бюджета на МОН на 6060 британски лири за покриване на таксата за първия семестър на обучение на Марсело Илиев в Cambridge School of Visual & Performing Arts.
Финансовата помощ на студента се отпуска по молба на майка му, мотивирана с невъзможност семейството да заплати разходите за обучение.

Обезпечават се административни нужди
на Агенцията за социално подпомагане в Перник

Правителството предоставя на Агенцията за социално подпомагане правото на управление върху два офиса в административната сграда на пл. „Св. Иван Рилски“ №1 в Перник. По този начин ще се осигурят допълнителни помещения за архив на местната дирекция „Социално подпомагане“.
Община Долни Дъбник получава собствеността върху Професионалната гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“ в града. Досега гимназията е била публична държавна собственост, управлявана от Министерството на земеделието, храните и горите. Учебното заведение е с отпаднала за ведомството необходимост, тъй като е обявено за общинско училище.
На община Чепеларе се прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху държавни имоти за изграждане на улица, свързваща пътя Пампорово – Смолян с курортно ядро Студенец, намиращо се в к. к. Пампорово. Имотите представляват четири терена с обща площ 3,4 дка.
Правителството учреди безсрочно възмездно право на строеж върху имот за изграждане на стълб за реконструкция на въздушен електропровод от кръгово кръстовище. Имотът е публична държавна собственост с площ 4 кв. м и е в землището на с. Калипетрово, община Силистра. Намира се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Силистра”. За правото на строеж Агенция „Пътна инфраструктура“ ще заплати нормативно определените държавни такси.

България и Египет ще си сътрудничат в областта
на туризма

Правителството одобри проект на споразумение за сътрудничество в областта на туризма между ресорните министерства на България и Египет.
Двете страни ще стимулират обмена на информация и опит в планирането на маркетинговите си стратегии в сектора. Поставя се фокус върху видовете туризъм, които имат най-голям потенциал за взаимно привличане на туристи, а също и на туристи от трети страни, включително от далечни пазари.
Министерствата на туризма на България и Египет ще си сътрудничат в подготовката и участията на международни изложения, панаири и други прояви, по време на които ще промотират общи туристически продукти в културния, историческия, уелнес, фестивалния, селския, еко, религиозния, кулинарния и други видове туризъм. Те ще си помагат по инициативи за популяризиране на културно-историческите паметници на своите територии.
Споразумението предвижда България и Египет да си съдействат също за развитието на туристическата си инфраструктура. Те ще обменят информация за планирането и реализирането на проекти в туризма и за наличието на потенциални инвеститори в сектора, като ще си предоставят взаимно експертни разработки, анализи и други документи и информационни материали.

Одобрени са проектите на двустранни протоколи
на България с Азербайджан и с Шри Ланка
за прилагане на реадмисионни споразумения

Министерският съвет одобри проектите на двустранни протоколи на България с Азербайджан и с Шри Ланка за прилагане на подписаните през 2014 г. и през 2004 г. споразумения на ЕС с Азербайджан и на ЕС с Шри Ланка за обратно приемане на лица, пребиваващи без разрешение.
С протоколите се определят конкретните изисквания, условия и процедури за прилагане на реадмисионните споразумения в двустранните отношения между България и Азербайджан и България и Шри Ланка – компетентни органи, гранични контролнопропускателни пунктове за изпълнение на реадмисията, сроковете за изпълнение, особености при предаването на граждани на трети страни, транзитно преминаване, съпътстващи документи и т. н.

Одобрени са резултатите от българското участие
в три неформални заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар), което се състоя на 17 и 18 юли в Талин, Естония. В работната сесия „Единният пазар като услуга“ министрите отбелязаха, че ЕС е най-голямата платформа, но все още функционира като 28 отделни пазара, въпреки общите правила. Беше поставен акцент върху необходимостта от създаване на цифрови инструменти за преодоляване на фрагментацията на единния пазар, модернизиране на администрацията и подобрено предоставяне на публични услуги, гарантиране на свободното движение на данни и по-активно използване и взаимно признаване на електронната идентификация. Проведена беше и пленарна сесия на тема: „Свободното движение на данни като петата свобода“.
В Талин на 24 и 25 юли Съветът на ЕС по конкурентоспособност проведе неформално заседание в частта „Научни изследвания“. Бяха обсъдени две основни теми – „Въздействието и стойността на изследванията – обосновка за инвестиране в научноизследователска и развойна дейност“ и „Подобрена съгласуваност и откритост на европейските партньорства в областта на научните изследвания и иновациите“. По втората тема министрите се обединиха около мнението, че трябва да се запази настоящата структура на рамковата програма, разделена на три стълба, като се оптимизират инструментите и се подобри изцяло системата за провеждане на научните изследвания.
През юли в естонската столица се състоя и неформално заседание на Съвета на министрите на ЕС по околна среда. Първият ден от срещата беше посветен на темата за екоиновациите. Фокусът на втория ден беше върху климатичните промени и по-специално върху очакванията, възможностите и предизвикателствата пред Парижкото споразумение. Министрите обсъдиха нуждата от засилване на сътрудничеството между всички заинтересовани страни.

Определени са концесионери на Интермодалния терминал в Пловдив и за пристанищен терминал Видин-юг

Правителството определи „Терминали” ЕАД за концесионер на Интермодалния терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив. Концесионерът е определен след проведена открита процедура за предоставяне на концесия за срок от 27 години.
Концесионерът се задължава да извършва фиксирано годишно плащане в размер на 60 000 лв., което ще нараства в зависимост от инфлационния индекс за съответния период. Променливата част на годишното концесионно плащане е в размер на 10% от общия размер на нетните приходи за съответната година от всички дейности, свързани с ползването на обекта на концесията. Инвестициите, които концесионерът се задължава да извърши в обекта за срока на концесията, са в размер на 15 100 835 лв., като 2 230 493 лв. от тях трябва да бъдат вложени в интермодалния терминал през първите две години от договора.
С друго решение „СКМ Порт Видин“ АД беше определено за концесионер на Пристанищен терминал Видин-юг. Участникът е избран след проведена процедура за предоставяне на концесия на терминала за срок от 35 години.
Предвидените инвестиции за срока на концесията са в размер на 3 737 000 лв. Те са за ремонт, поддържане и рехабилитация на съществуващата инфраструктура, както и за изграждане на нови съоръжения. Концесионерът следва да извършва годишно концесионно плащане, съставено от две части – фиксирана и променлива. Фиксираната част е в размер на 8060 лева без ДДС, а променливата част на годишното концесионно плащане е в размер на 1,76% от общия размер на нетните приходи за текущата година от всички дейности, свързани с ползването на обекта на концесията, които надвишават приетата сума за базови приходи от 252 000 лева.

Приет е двугодишен план по Националната стратегия за намаляване на бедността
и насърчаване на социалното включване

Правителството прие План за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване за периода 2017-2018 г. Одобрен е и отчетът за изпълнението на стратегията през 2015-2016 г.
Основният фокус в новия двугодишен план е върху мерките в областта на заетостта и образованието. С тях се цели осигуряване на възможности за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда и реинтеграция на преждевременно напусналите училище. Реализацията на мерките и дейностите по плана цели изпълнението на приоритетите на политиката за намаляване на бедността и социалното изключване и подобряване на координацията между всички ангажирани институции.

Утвърден е годишният План за действие
по Националната стратегия за учене
през целия живот

Министерският съвет утвърди Плана за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот. В него са включени дейности, насочени към всички области на ученето. Планирано е привеждане на Националната квалификационна рамка на България в съответствие с новата образователна структура на средното образование. Предвижда се изграждане на практически пътища за прилагане на основните принципи на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET). Ще продължат да се развиват и разширяват системите за ограмотяване на възрастни и за кариерно ориентиране.
В предучилищното образование ще бъде оказана подкрепа на 15 000 деца от етнически малцинства, които ще бъдат включени в мерки за образователна интеграция. С цел намаляване на относителния дял на преждевременно напусналите училище, системата за ранно предупреждение за риск от отпадне от предучилищното и училищното образование ще бъде въведена в нови 11 общини от Северозападния и Югоизточния район.
За повишаване качеството на училищното образование и обучение ще бъдат осигурени за безвъзмездно ползване познавателни книжки за 100 000 деца от задължително предучилищно образование, учебници и учебни помагала за 250 000 ученици от I до IV клас, учебници за 150 000 ученици от V до VII клас, както и учебници и учебни помагала по специалните учебни предмети за 200 ученици с увреден слух от I до IV клас. На 1100 ученици с изявени дарби от държавни и общински училища ще бъдат предоставени стипендии, за които от държавния бюджет са осигурени 1 800 000 лв.
Основният фокус ще продължава да бъде разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение. Повече от 1760 безработни лица, предимно младежи, ще бъдат включени в стажове или в обучения по време на работа. Очаква се да бъдат създадени 350 нови учебно-тренировъчни фирми, а броят на учениците, участващи в дейности по практическо обучение в реална работна среда, да достигне 8000 души.
Финансирането на висшето образование ще бъде концентрирано в професионалните направления и висшите училища, получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда. Относителният дял на средствата, определени въз основа на тази оценка, както и допълнителното финансиране за обучението по приоритетни професионални направления и защитени специалности, се очаква да нарасне до 40% спрямо общия размер на средствата за издръжката на обучението в държавните висши училища. Достъпът до висше образование ще бъде гарантиран с осигуряване на 2400 нови кредита на студенти и докторанти по Закона за кредитиране на студенти и докторанти, както и чрез система от стипендии за успех и за специални постижения.
Развитието на възможности за неформално и информално учене ще бъде насърчавано чрез участие на 400 младежи в доброволчески дейности.

Актуализирани са съставите на Националния
и на Организационния комитети за отбелязване
на 100 години от Първата световна война

Правителството актуализира поименните състави на Националния и на Организационния комитети за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея (2014-2018 г.). Те отразяват настъпили през 2017 г. кадрови промени в Министерския съвет, министерствата и областните администрации.
Двата комитета бяха създадени с решение на кабинета през м. юли 2014 г. Председател на Националния комитет е вицепремиерът и министър на отбраната, а в състава му влизат вицепремиерът и министър на външните работи, министрите на културата и на образованието и науката, областни управители, директори на исторически музеи, председателят на БАН, представители на академичната общност, на военно-патриотични съюзи, на медиите и др. Организационният комитет се председателства от постоянния секретар на отбраната и има за задача да изготвя ежегодно национален план с конкретни мероприятия за отбелязване на събитието. Планът се одобрява от Националния комитет.

За ратификация е предложен меморандумът
за създаването и дейността на щаба
на многонационалната дивизия „Югоизток”

Правителството утвърди подписания през м. г. меморандум между министерствата на отбраната на Румъния, Албания, България, Канада, Франция, Германия, Гърция, Полша, Испания, Турция, Великобритания и САЩ и Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа за създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток”.
Изграждането на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток” със страна домакин Румъния е една от мерките за адаптиране на НАТО, залегнала в Плана за готовност за действие на НАТО, утвърден на Срещата в Уелс през 2014 г. Щабът има за задача да координира и подпомага многонационална подготовка и учения в югоизточната част от зоната на отговорност на Върховния командващ на силите на НАТО в Европа, както и постоянно командване и управление на щабните елементи за интегриране на сили на Алианса в България и Румъния.

Определени са представителите на българското правителство пред Международното бюро
по изложенията

Правителството определи представителството на държавата пред Международното бюро по изложенията (МБИ) със седалище в Париж, Франция.
За официални представители на българското правителството пред МБИ са определени заместник-министърът на икономиката, отговарящ за външноикономическата политика, посланикът на Република България във Френската република и Княжество Монако и търговско-икономическият съветник в Службата по търговско-икономически въпроси в Париж, Франция.

Актуализирaт се мерки в Националната програма за реформи на България за 2017 г.

Правителството одобри доклад и отчетна таблица към Националната програма за реформи за 2017 г. с нови и актуализирани мерки, в отговор на Препоръката на Съвета на ЕС от 2017 г.
Ангажиментите в програмата са подсилени с включването на шест нови мерки в областите данъчна политика, активни политики на пазара на труда, обхващане и задържане в образователната система, професионално образование и обучение, намаляване на преките плащания от страна на пациентите в системата на здравеопазването и справяне с недостига на здравни специалисти. Актуализирани са три мерки в областите банков надзор, пазар на труда и професионално образование и обучение.
Отчетът за изпълнението на специфичните препоръки ще бъде представен на Европейската комисия през април 2018 г. със следващата актуализация на Националната програма за реформи и на Конвергентната програма.

Одобрени са промени в Правилника за прилагане на ЗЗКИ

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.
С промените се запълва празнина в правната уредба по отношение условията и реда за удължаване на сроковете за защита на класифицираната информация, предвиден в чл. 34, ал. 2 от ЗЗКИ. Изрично се посочва кой, при какви условия и в какви срокове може да отправи до ДКСИ мотивирано искане, определят се срокове за произнасяне на ДКСИ и за уведомяване на съответните получатели на класифицирана информация за промяната в сроковете на защита на информацията.
Промяната в Правилника за прилагане на ЗЗКИ създава ред, спазването на който ще гарантира недопускане на прилагане на различни мерки за защита спрямо документи, за които се налага удължаване на сроковете за защита. От друга страна, ще се избегне възможността за безсрочна защита на класифицирана информация.

Одобрени са промени в изискванията
за „бакалавър” и „магистър” по специалности
от регулираната професия „Инженер
в инвестиционното проектиране”

Правителството одобри промени в наредбите за държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър“ по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”.
Основните промени са свързани с включването на две професионални направления в част „Технологична“ от инвестиционния проект – „Машинно инженерство“ и „Хранителни технологии“, които към момента не попадат в обхвата в наредбите. Взети са предвид конкретни предложения за терминологични уточнения, както и за оптимизиране на минималния хорариум на дисциплините в части „Конструктивна“, „Организация и изпълнение на строителството“ и „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“.
Измененията и допълненията на наредбите са изготвени в сътрудничество с висшите училища, както и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Промените са съобразени с актуалните световни тенденции в образованието в тези области, както и с изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и други подзаконови нормативни актове в тази сфера.

Одобрени са промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

Правителството одобри промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, чиято цел е да се гарантира ползването от дългосрочно командированите служители на здравните услуги в различните държави.
Промените са съобразени с Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност, който установява принципа на равно третиране на здравноосигурените в други държави-членки на ЕС с местните здравноосигурени граждани, и гарантират достъпа на служителите до безплатно медицинско обслужване в приемащата държава, имайки предвид различните здравноосигурителни системи.

Досегашната Наредба за придобиване на висше образование „Право“ ще действа още една година

Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ ще продължи да действа до влизането на новата Наредба през учебната 2018/2019 г., реши Министерският съвет.
С предложените от министрите на правосъдието и на образованието и науката изменения се изчиства известна юридическа непрецизност. Приетата нова Наредба, в сила от 6 май т. г., отменя действащата от 1996 г. наредба, но в същото време е предвидено да се прилага от следващата учебна година, за да имат висшите училища достатъчно време да се подготвят и да променят, там където е необходимо, учебните си програми в съответствие с новоприетите нормативни актове.
Междувременно, с решение от април т. г. Министерският съвет е утвърдил броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации през учебната 2017/2018 г., като с това решение е утвърден и прием на студенти в задочна форма на обучение по специалност „Право“ в няколко висши училища. Процедурата по техния прием и процесът на тяхното обучение се осъществят по вече отменената наредба, тъй като новоприетата не предвижда възможност за обучение в задочна форма. Това е съществена причина, налагаща продължаване на действието на отменената наредба до влизане в сила на новоприетата и следващото от това изцяло преуреждане на условията и реда за прием и обучение на студентите по специалност „Право“.

Правителството отпусна 500 000 лева за ремонт
в Троянския манастир „Успение Богородично“

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. в размер 500 000 лв. за ремонт и възстановяване на най-старата сграда на Троянския манастир „Успение Богородично“ – крилото на екзарх Антим.
Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2017 г.

Определени са председателите от българска страна в смесените междуправителствени комисии

Министерският съвет определи председателите на българските части в смесените междуправителствени комисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество и провеждането на двустранни работни консултации.
Междуправителствените комисии са създадени по силата на двустранни междуправителствени договорености за развитие на взаимното търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество. В рамките на сесиите им се обсъждат и приемат решения за развитие на отношенията в приоритетни за страните области (основно развитие на взаимната търговия, инвестиции, туризъм, селско стопанство, транспорт, строителство и регионално сътрудничество, информационни технологии и др.) и се решават открити въпроси и проблеми.
С решението се определят председателите на българските части на 49 междуправителствени комисии със следните страни:
1. Страни от ЕС и Балкански страни – Албания, Босна и Херцеговина, Германия, Кипър, Република Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора и Унгария;
2. Страни от Източна Европа, ОНД и други от Каспийския регион – Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Казахстан, Молдова, Руската федерация, Туркменистан, Узбекистан, Украйна;
3. Страни от Латинска Америка, Азия и Африка – Алжир, Аржентина, Бразилия, Венецуела, Виетнам, Египет, Израел, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ислямска република Пакистан, Йемен, Йордания, Китай, КНДР, Монголия, Република Корея, Катар, Куба, Кувейт, ОАЕ, Либия, Мароко, Нигерия, Сирия, Тунис.

„Гипс Кошава” АД поема правата и задълженията по концесионния договор за находище „Кошава“

Правителството разреши на „Гипс“ АД да прехвърли на „Гипс Кошава” АД правата и задълженията по концесионния договор за добив на строителни материали от находище „Кошава“, разположено в землището на с. Кошава, община Видин.
Договорът за добив на гипс е сключен през 2004 г. за срок от 35 г. С днешното решение на МС не се правят никакви други изменения по концесионния договор.

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.