СЗО: Вестниците не разнасят коронавируса, нито пък пратките

Пинк преболедува коронавируса Певицата дари 1 милион долара за медици

Реализираха сделки с бизнес имоти за 270 млн. евро

Любо Ганев отговаря точка по точка на „Хебър“

Намаляват наемите на засегнати фирми За бързите заеми няма да има наказателни лихви до края на извънредното положение

Правят шлемове за защита, вместо телефони Фирми за сувенири произвеждат предпазни средства

Пламен Димитров: 44 хил. са новорегистрираните безработни от началото на извънредното положение

Ангела Меркел: Коронавирусът е най-голямото предизвикателство пред ЕС от основаването му

Втори излекуван от коронавирус в МБАЛ-Шумен

Пуснаха нов дълг за 1 млрд. лв.

Първи ден без нарушители на ограниченията във Варна

23 години затвор за убиеца на словашкия журналист Ян Куциак

Споделете със Столична библиотека

549 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас 22-ра жертва: 90-годишна жена е починала в "Пирогов“

Гърция бие отбой, ако се спазва строгата карантина през април

Вижте какво реши Министерският съвет днес, 21 ноември 2018

Снимка: Архив

Бина Харалампиева е предложена за награждаване с орден Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на Добрина Василева Харалампиева – Енева с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен за големите й заслуги в областта на културата.

Добрина Василева Харалампиева – Енева (Бина Харалампиева) има над 35 години професионален опит като театрален, оперен и телевизионен режисьор. Реализирала е над 100 постановки на различни сцени в страната и има 25 години опит като директор на театрални институции. В периода 1992-95 г. е директор на Врачански драматичен театър, а от 1995 г. – на Малък градски театър „Зад канала“.

Постановките на Харалампиева са награждавани на престижни театрални форуми в България и в чужбина и са играни в Македония, Чехия, Румъния, Израел, Австрия, Германия, Англия, Босна и Херцеговина и др.

България ще участва в 58-то издание Венецианското биенале за изкуство

Правителството одобри участието на България в 58-то издание на Международната изложба за изкуство – Венецианско биенале, което ще се проведе в периода 11 май – 24 ноември 2019 г. във Венеция.

С участието на страната ни се цели популяризиране на постиженията на съвременното българско изкуство, стимулиране на двустранното сътрудничество в областта на визуалните изкуства и мобилността на творците, утвърждаване имиджа на България и използването на капацитета на страната за постигане на значими външнополитически цели и приоритети в областта на културата и визуалните изкуства.

Биеналето е мултидисциплинарно и повече от 120 години е сред най-престижните културни институции в световен мащаб. Международната изложба за изкуство представлява своеобразен анализ на състоянието на визуалните изкуства по отношение пазара на изкуствата, мобилността на колекции и автори, обучения на професионалисти, междукултурното измерение и обмяна на опит.

Отчетен е 8,9 % ръст в аграрния отрасъл за 2017 г.

Правителството прие Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2018 г. – Аграрен доклад 2018. В него е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2017 г. и са представени прогнозни данни за 2018 г.

През 2017 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 4,1 млрд. лева по текущи цени, като бележи реален ръст от 8,9% спрямо предходната година.

Търговията с аграрни стоки продължава да формира значително положително салдо за България, в размер на над 1 млрд. евро за 2017 г.

По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания ‘2017 към края на юни 2018 г. са оторизирани средства в размер на близо 1,7 млрд. лева – общо от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.

В рамките на 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са извършени плащания в размер на 487,9 млн. лева.

В подкрепа на земеделските производители в страната, през 2017 г. са предоставени 250,8 млн. лева под формата на държавни помощи.

Одобрен е списъкът със защитените детски градини и училища

Правителството одобри Списъка със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2018/2019 година. Общо 260 са образователните институции, включени в него – 100 защитени детски градини и части от детски градини, които се намират в 100 населени места на 25 области, и 160 защитени училища, разположени в 106 общини на 26 области.

Списъкът е изготвен в резултат на мотивирани предложения на кметовете на общините след решения на общинските съвети, извършени проверки от регионалните управления на образованието и на анализ на информацията от информационните карти на детските градини и училищата в страната.

Включените в Списъка детски градини и училища отговарят на критериите за статут на защитени, тъй като децата и учениците нямат възможност да се обучават в най-близката детска градина или училище, или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близките.

Поради несъответствие с критериите за защитени училища от Списъка, приет на 14 декември 2017 година, отпадат 10 защитени детски градини и части от детски градини.

Актуализиран е списъкът на средищните детски градини и училища

Правителството прие актуализиран Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 година. След промяната общият брой на средищните детски градини, части от детски градини и училища, включени в Списъка, става 990 в 660 населени места.

Включени са 29 нови детски градини и части от детски градини и 4 нови училища, които отговарят на критериите и условията за получаване на статут на средищни. От Списъка отпадат 57 средищни институции, в това число 20 училища и 37 детски градини или части от детски градини, поради оптимизация на училищната мрежа и липса на минималния брой от 10 ученика или 4 деца, които пътуват от други населени места.

Общият брой на децата в новите средищни детски градини, включително части от детски градини, е 1 971, а пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст са 163. Броят на учениците в четирите нови средищни училища е 487, а пътуващи до 16-годишна възраст ученици са 72.

Промените в Списъка са извършени по мотивирано предложение на кметовете на общините и след извършена проверка от регионалните управления на образованието. Децата и учениците, които са от населени места без детска градина и училище, се обучават в други съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование с осигурен от съответните общини безплатен транспорт до детската градина или училище.

Правителството избра нов представител на работодателите в УС на „Сребърния фонд“

Предвид ротационния принцип за излъчване на представител от национално представителните организации на работодателите за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен фонд), за 2019 година правителството избра за нов член Васил Велев. Той заменя досегашния представител на работодателите Людмила Векова. За целта МС измени свое решение от 17 юни 2010 г.

Заради настъпила персонална промяна в Министерството на финансите поради дългосрочен отпуск на титуляра на длъжността директор на дирекция „Държавен дълг“ Милена Бойкова, със същото решение за член на Управителния съвет на Фонда е определена Петя Кузева, която е настоящият директор на дирекцията.

Ръководството на т. нар. „Сребърен фонд“ се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем членове. Министърът на финансите е председател, министърът на труда и социалната политика е заместник-председател, като председателят и заместник-председателят участват по право в Управителния съвет.

Междуведомствена работна група ще анализира необходимостта от създаване на Център за утилизация на боеприпаси

С Решение на правителството се сформира междуведомствена работна група, която да извърши анализ на действащата нормативна уредба, регламентираща условията и реда за осъществяване на комплекса от дейности, извършвани с боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Целта е да се набележат възможностите за оптимизиране нормативната база.
Ще се извърши и анализ на необходимостта, условията и възможностите за създаване, финансиране и функциониране на Център за утилизация на боеприпаси в Република България.

Увеличава се капиталът на болница „Вита“ във Велинград

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 година за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 2 000 000 лева. Със сумата ще бъде увеличен капиталът на Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – „ВИТА“ ЕООД във Велинград.

Средствата ще се използват за разширяване на дейността на лечебното заведение, изразяващо се в обновяване и модернизация на материалната база и апаратура, както и за възстановяване и обновяване на калолечебницата в Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – „ВИТА” ЕООД – клон Поморие, с цел подобряване качеството на предлаганите медицински услуги и предоставяне на нови такива.

Отпускат се 300 000 лв. за ремонт и изграждане на военни паметници

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници.

Съгласно чл. 3 ал. 2 от Закона за военните паметници, военните паметници са публична общинска собственост, с изключение на определените от министъра на отбраната съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Много общини, чрез Областните комисии „Военни паметници“ и индивидуално, отправят до Министерството на отбраната, което отговаря за изпълнението на закона, предложения за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници. След разглеждане от компетентната дирекция в Министерството на отбраната на многобройните предложения, са избрани такива, за които има готовност да бъдат реализирани в кратък срок.

Средствата в размер на 300 000 лв. ще бъдат разпределени между над 60 общини, сред които: Петрич, Средец, Сунгурларе, Свищов, Стражица, Ново село, Роман, Дряново, Добрич, Крумовград, Момчилград, Ловеч, Луковит, Гулянци, Чипровци, Перник, Ковачевци, Левски, Долни Дъбник, Марица, Тутракан, Силистра, Сливен, Елин Пелин, Своге, Казанлък, Любимец, Тунджа, Стралджа и други.

Кабинетът отхвърли претенция на „Евро агент“ ЕООД

Министерският съвет отхвърли претенция на „Евро агент“ ЕООД за възстановяване на платени пристанищни такси за ползване на пристанище „Бургаски корабостроителници“.

Искането на „Евро агент“ ЕООД е свързано с отпадането на съдебно решение на разпоредби от Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура“, действащи към момента на начисляването на таксите. Претенцията е отхвърлена като неоснователна като с подробни мотиви в решението е преценено, че не е необходимо преуреждане на отношенията между оператора и ползвателя на пристанището.

Предоставят се допълнителни 9 млн. лв. на Националния компенсационен жилищен фонд

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми и на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на финансите за 2018 година.

Предоставят се 9 млн. лв. по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд за изплащане на част от задълженията за левови компенсации на граждани, отговарящи на нормативно установените изисквания като притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството прехвърля безвъзмездно на община Ботевград имоти – частна държавна собственост с обща площ 30 хил. кв. м. Имотите представляват стадион „Христо Ботев“ в града и поземлен имот в близост, който ще бъде използван за изграждане на паркинг и озеленени площи. По този начин ще бъдат задоволени нуждите на общината от обект за спортни дейности, а обособяването на зони за пешеходци и автомобили ще допринесе за по-безопасно придвижване в района около спортното съоръжение. Дейностите ще бъдат с изцяло неикономически цели, ще задоволят обществени потребности и ще подобрят общинската инфраструктура.

На община Пловдив безвъзмездно се прехвърля имот, чийто статут се променя от публична на частна държавна собственост. Имотът се намира в местността между Голямо Конарско и Пазарджишко шосе в града и е с площ 4999 кв. м. Той ще бъде използван от общината за дейности по овладяване популацията на безстопанствените кучета на нейна територия. Имотът досега е управляван от Министерство на вътрешните работи, но е с отпаднала за ведомството необходимост.

Безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на община Мадан се учредява върху част от имот – публична държавна собственост. Имотът с площ 34,42 кв. м се намира в гр. Мадан и е част от река Малка река, протичаща в съседство на здравното заведение. С покриване на част от коритото й общината ще може да изпълни обект „Паркинг към Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Константин Чилов“ – гр. Мадан“. Той е част от проект „Изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг“.

С реализирането на проекта, който е в интерес на общините Мадан, Златоград, Рудозем и други съседни, ще се осигурят места за паркиране на служебни автомобили и автомобили на пациенти, посещаващи здравното заведение, ще се подсигурят по-добри условия за пациентите и хора с увреждания. От паркинга ще може да се осъществява връзка и с двора на болницата, който ще бъде ползван от автомобилите на спешната помощ или като авариен изход. Тротоарът от страната на болницата ще преминава в рампа за директен достъп до двора на здравното заведение, като ще се обособят две зони, даващи възможност за сядане, разходка и отдих на пациентите и посетителите в зелена и природосъобразна среда.

От частна на публична държавна собственост се променя статутът на имоти, управлявани от Агенцията за социално подпомагане. Те се намират на ул. „Ангел Кънчев“ № 1 в град Русе и представляват терен с площ 174 кв. м и два самостоятелни обекта на първия етаж в изградена в него сграда. С решението на Министерския съвет Агенцията запазва правото си на управление върху имотите, които се ползват за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ в града.

От публична държавна в частна държавна собственост се променя статутът на сгради, предоставени за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Сградите са едноетажни постройки с обща застроена площ 495 кв. м. и са разположени в пристанищен терминал „Варна Изток“. Те са в много лошо техническо състояние и отпаднала необходимост от използването им по предназначение. Промяната ще даде възможност за събарянето на сградите и разчистването на терена в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията. Премахването на сградите ще увеличи откритите складови площи и ще даде възможност за привличане на повече товари, както и увеличение на обработените кораби в пристанището.

С друго Решение правителството предоставя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество управлението върху части от имоти – публична държавна собственост в град София за нейните нужди, като ще позволи преместването в една сграда на структурите, които се вливат в Комисията с влезлия в сила Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Частите от имоти представляват част от сутерен с площ 151,80 кв. м и четвърти етаж с площ 577,03 кв. м в административна сграда, намираща се на пл. „Света Неделя“ № 6, кв. 204. Досега те са били в управление на Министерството на вътрешните работи. По решение на Министерския съвет сега то получава управлението на четири етажа в друга сграда на ул. „Г.С. Раковски“ № 112.

По реда на Закона за устройство на територията ще бъдат премахнати три сгради – частна държавна собственост, намиращи се в кв. „Източна промишлена зона“ в гр. Русе. Сградите са с обща площ 582 кв. м, а премахването им ще позволи на Агенция „Митници“ да направи реконструкция на инфраструктурата на трасе „Изход“ в зона „Запад“ на ГКПП „Дунав мост – Русе“. Ще се обособят два независими изходящи потока – за леки и за товарни автомобили. Подобрената организация на движение ще допринесе за по-качествено и експедитивно изпълнение на задачите на митническата администрация по контрол на превозни средства, стоки и товари и ще се увеличи пропускателната способност на трасетата.

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, Министерският съвет възложи на Националната агенция за приходите да продаде по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имущество, отнето в полза на държавата с влезли в сила съдебни решения по 7 случая.

Правителството даде съгласието си ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ да продаде недвижим имот, частна държавна собственост, чрез търг с тайно наддаване. Имотът се намира в местност „Сръбчето“ в гр. Русе и е с обща площ от 7 409 кв. м., вкл. сграда със застроена площ 1 459 кв. м. Той не е необходим за дейността на предприятието.

Адвокат ще е почетен консул на България в Маями

Правителството назначи Андрю Джош Маркъс, гражданин на САЩ, за почетен консул в щата Флорида със седалище в Маями.

Андрю Джош Маркъс е практикуващ адвокат с над 40 години професионален опит. Той е член на Американския институт по право и на Управителния съвет на Американската адвокатска колегия.

За ратификация се предлагат Протоколи за изменения на Споразумението за основаването на Международната банка за икономическо сътрудничество и на Устава й

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС), на Устава на Банката и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 година (с измененията, внесени с Протоколите от 18 декември 1970 година, 23 ноември 1977 година и 18 декември 1990 година) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с Протоколите от 18 декември 1970 година, 23 ноември 1977 година и 18 декември 1990 година).
МБИС е основана през 1963 г. в Москва по силата на международно споразумение – Споразумение за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г., с измененията, внесени с протоколи от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г. (Споразумението). България е със статут на страна-учредител.

През 2013 г. учредителните документи на МБИС са актуализирани и приведени в съответствие със съвременните условия, в които функционира финансовата институция. Новата редакция на учредителните документи е предложена с Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество, като протоколът е подписан от името на Република България на 25 ноември 2014 г. във Варшава, Полша. С този Протокол са направени и промени в учредителните документи на международната институция – наименованията на страните-членки се привеждат в съответствие с действащите им към момента имена. Предвид отказа от участие на Република Куба и Унгария и излизането им от Банката, се привеждат в съответствие и се актуализират текстове, свързани с дяловото участие на тези страни, както и с наименованията на валутата и депозитаря.

Одобрени са позициите на българската страна за заседанията на органите на управление на Международната инвестиционна банка и на Международната банка за икономическо сътрудничество

Министерският съвет одобри позициите на българската делегация за първото заседание на Съвета на управителите и на Съвета на директорите на Международната инвестиционна банка (МИБ) и за 132-рото заседание на Съвета на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС), както и на работната група на представителите на ръководителите на делегации на страните членки на МБИС, които ще се проведат в периода 3-6 декември 2018 г. във Варадеро, Куба.

На предстоящите заседания ще бъдат обсъдени и гласувани следните въпроси, по които Република България като акционер ще изложи своята позиция: програма за капитализация на Международната инвестиционна банка за периода 2018-2022 година; предложение за преместване на седалището на Международната инвестиционна банка от Москва в Будапеща; както и концепцията за създаването на Банкова група с участието на МИБ и на МБИС и приемането на МБИС за пълноправен член в МИБ.

България ще изрази подкрепа за предприеманите стъпки от двете международни финансови институции за подобряване на икономическата им ефективност, за реализиране на балансирано консолидиране на потенциала им, включително на тяхната ресурсна база и натрупания опит за целите на динамичното им развитие в изпълнение на техните мисии и за създаването на основи за стратегическо партньорство в полза на техните акционери.

Международната инвестиционна банка е многостранна финансова институция за развитие, учредена съгласно Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка, регистрирано на 10 юли 1970 г. в Секретариата на ООН, и нейния устав. Страните-членки на МИБ са България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. България е член на МИБ от създаването й.

Международната банка за икономическо сътрудничество е международна финансова институция, основана през 1963 г. в Москва. Дейността на банката се осъществява съгласно Споразумението за създаване на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г., регистрирано на 20 август 1964 г. в Секретариата на ООН, и нейния устав. Страни-членки на банката са България, Виетнам, Монголия, Полша, Русия, Румъния, Словакия и Чехия. България е със статут на страна-учредителка.

България и Катар ще си сътрудничат при изграждането на нова инфраструктура за доставки на втечнен или компресиран природен газ

България и Катар ще си сътрудничат при изграждането на нова инфраструктура за доставки на втечнен или компресиран природен газ от Държавата Катар за нашата страна и региона на Югоизточна Европа. Това е предвидено в Меморандума за разбирателство между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на енергетиката и индустрията на Държавата Катар за сътрудничество в областта на енергетиката, подписан на 8 март в София. Министерският съвет утвърди меморандума на днешното си заседание.

Меморандумът цели създаването на необходимата база за разширяване на енергийното сътрудничество между двете страни. Предвижда се смесена българо-катарска работна група да работи за задълбочаване на двустранното партньорство в областта на енергетиката.
С повече от 24 трлн. куб. м. Катар заема трето място в света по доказани газови запаси – около 14% от световния дял. Страната е най-големият производител и износител на втечнен природен газ в света с пазарен дял около 30%.

Активизирането на двустранното сътрудничество между Република България и Държавата Катар в областта на енергетиката е в синхрон със стремежа на страната ни за диверсификация на източниците и маршрутите за газови доставки.

България подписва Меморандум за сътрудничество с Организацията на евреите в България „Шалом“ и Световния еврейски конгрес

Правителството одобри сключването на Меморандум за сътрудничество с Организацията на евреите в България „Шалом“ и Световния еврейски конгрес. Документът ще бъде подписан от заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев в качеството му на национален координатор за борба с антисемитизма.

Меморандумът за сътрудничество е поредна стъпка, чрез която страната ни засвидетелства последователната си политика по защита на правата на човека. Той подпомага в значителна степен усилията на България за пълноправно членство в Международния алианс за възпоменание на Холокоста.

Документът ще подпомогне сътрудничеството в образователните и културни програми и дейности, насочени към младежите, държавните служители и широката общественост, с оглед повишаването на информираността и разбирането за антисемитизъм и насърчаване на толерантността. Обръща се внимание и на мерките за противодействие на речта на омраза в интернет пространството.

България и Румъния ще проучват възможността за изграждане на нов мост на р. Дунав при Русе – Гюргево

Министерският съвет одобри като основа за водене на преговори Протокол за изменение и допълнение на Меморандума между правителствата на България и Румъния за извършване на задълбочени проучвания за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав, подписан на 28 октомври 2014 г., в гр. Букурещ, Румъния.

Анализът показва многократно нарастване през последните години на автомобилния трафик през Дунав мост Русе – Гюргево, както и на търговския обмен по коридор от основната Трансевропейската транспортна мрежа „Рейнско-Дунавски“. Съществуващото съоръжение е открито за експлоатация преди повече от 60 години и техническите му възможности не водят до облекчаване на трафика. Поради дългата му експлоатация се налага рехабилитация на конструкцията и спирания на движението. Това води до значителни задръствания, натоварване на инфраструктурата и други затруднения.

Изграждането на ново съоръжение при Русе – Гюргево ще облекчи значително съществуващия трафик, ще намали негативното въздействие върху околната среда и ще има цялостен положителен икономически ефект за двете страни.

С подписването на Протокола двете страни ще подкрепят извършването на проучвания за изграждане на нов мост над река Дунав при Русе – Гюргево, чрез което се поставя основа за разширяване на транспортните връзки и повишаване на икономическата активност. Същевременно се отчита изразената воля на лидерите на балканските страни за подобряване на транспортната свързаност в региона. Подкрепа за изграждането на ново съоръжение на р. Дунав при Русе – Гюргево е изразена и от местните и регионални власти на двете страни.

Над 200 000 семейства ще получат по 100 лв. допълнителна помощ за отопление

Правителството реши да отпусне допълнително еднократна финансова подкрепа в размер на 100 лева на всички лица и семейства, които са получили целева помощ за отопление през отоплителен сезон 2018/2019 година. Решението на кабинета е отражение на последователно провежданата политика за осигуряване на по-добра социална защита на най-уязвимите рискови групи от населението.

Целта на допълнителната финансова подкрепа е да се ограничи неблагоприятния ефект от повишаването на цените на електроенергията и останалите енергоизточници. Агенцията за социално подпомагане е създала необходимата организация, за да може помощта да се плати на около 210 000 лица и семейства през втората половина на декември.

Решението на правителството няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства в размер на 21 млн. лв. са за сметка на разходите по бюджета на МТСП за 2018 година.

Месечният размер на целевата помощ за отопление за настоящия зимен сезон е 74,83 лв. или общо 374,15 лв. за целия отоплителен сезон от ноември 2018 до март 2019 г. С допълнително отпуснатите средства подкрепата ще се увеличи до 474,15 лв.

С приблизително 180 млн. лева ще бъде финансирано изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък

Правителството даде съгласието си Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ да подпише договор със Столична община в партньорство с „Топлофикация София“ ЕАД за изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък.

Проектът се финансира от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като общата му стойност е приблизително 370 милиона лева, а отпуснатите безвъзмездно средства са приблизително 180 милиона лева.

С приетото решение става възможно стартиране на дейностите по изграждането на инсталация за оползотворяване на RDF отпадък, образуван от работата на инсталацията за механично биологично третиране (МБТ) на битовите отпадъци на Столична община преди окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия.

Целта на проекта е да се осигури оползотворяването на образуваната в инсталацията за МБТ на Столична община RDF фракция, с което ще се осигури цялост и устойчивост на управлението на битовите отпадъци на Столична община.

Одобрени са измененията в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Министерският съвет одобри измененията в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Целта им е да въведат изискванията на Директива (ЕС) 2017/2102 на ЕП и на Съвета за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

С промените ще се постигне съответствие на националното законодателство с това на ЕС. Разпоредбите на закона влизат в сила от юни 2019 г., като от 22 юли с.г. ограниченията за употреба на определени опасни вещества ще се прилагат за всички изделия – електрическо и електронно оборудване, които се пускат на пазара, като се дава възможност за повторна употреба на резервни части за определен период.

Изключения от изискванията за съдържание на определени опасни вещества се правят за музикални тръбни органи, използващи електрически компоненти и съдържащи олово, поради липса на заместители на оловото за тази употреба, както и за жична мобилна техника (машини) за професионална употреба, задвижвани от тяга и непредназначени за движение по път.

Разрешават се дейностите по вторичния пазар (вкл. ремонт) за кабели и резервни части за електрическо и електронно оборудване, които се пускат на пазара до 22 юли 2019 г. Измененията разрешават повторната употреба на резервни части, възстановени от електрическо и електронно оборудване, за дадена подкатегория изделия, като са предвидени различни преходни периоди за съответствие с изискванията за ограничаване съдържанието на определени опасни вещества.

Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт

Правителството одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което ще се проведе на 26 и 27 ноември в Брюксел.
Съветът във формат „Образование“ ще постигне частичен общ подход по предложението за регламент за създаването на новата програма „Еразъм“. Ще се приеме препоръка относно насърчаване автоматичното признаване на дипломите за висше образование и за завършен гимназиален етап на средно образование. По точката за дебат ще бъде обсъдена темата „Европейското образователно пространство: от визия към изпълнение“.

Във формат „Младеж“ ще бъде обсъдено предложението за регламент относно Европейския корпус за солидарност (2021-2027), ще се приеме резолюция относно стратегията на ЕС за младежта (2019-2027) и заключения за работата с младежта по въпросите на миграцията и бежанците. По точката за дебат ще бъде обсъдена темата за стратегията на ЕС за младежта (2019-2027): от визия към изпълнение.

Във формат „Култура“ Съветът ще приеме доклад за напредъка по предложението за регламент по програмата „Творческа Европа“ (2021-2027). Съветът ще приеме и заключения относно работния план за култура за 2019-2021 г. и относно засилването на европейското съдържание в цифровата икономика. По точката за дебат ще се обсъдят предизвикателствата пред медийната среда във връзка с борбата с разпространението на дезинформация онлайн.
Съветът във формат „Спорт“ ще приеме заключения относно икономическото измерение на спорта и социално-икономическите ползи за него. Темата за дебат на министрите е „Значимите спортни събития като движеща сила за иновации“.

Одобрени са промени в Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност

Правителството одобри промени в Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност. Предвижда се специален ред, приложим в случаите, в които спортисти и други лица (спортно-технически персонал) незабавно признаят нарушаване на антидопинговите правила. Налагането на намаления размер наказание следва да се извършва от изпълнителния директор на Антидопинговия център, с одобрението на Световната антидопингова агенция и съгласието на състезателя или другото лице (спортно-технически персонал), за разлика от общия случай, при който наказанията се налагат от Дисциплинарната комисия към Българския олимпийски комитет. Изменението кореспондира с разпоредбите на Световния антидопингов кодекс.

България и Виетнам ще подпишат Меморандум за разбирателство в областта на труда и социалните въпроси

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на труда и социалната политика на България и Министерството на труда, инвалидите и социалните въпроси на Виетнам. Документът предвижда двете институции да задълбочат обмяната на опит и добри практики за ефективно управление в сферата на труда, заетостта и интеграцията на хората с увреждания.

България и Виетнам ще обменят опит относно усъвършенстването на трудовото и социално-осигурителното законодателство и прилагането на държавни политики за насърчаване на заетостта и професионалното обучение на заети и безработни. Двете страни ще реализират съвместни инициативи и в областта на трудовите отношения, превенцията на недекларираната заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

България и Египет създават комисия за сътрудничество

Правителството прие днес решение за създаване на смесена комисия за сътрудничество с Арабска република Египет. Целта е засилване на сътрудничеството в политическата, икономическата, търговската, културната, информационната, земеделската научната и техническата сфери, както и във всеки друг аспект от двустранен интерес.

Делегациите в комисията ще се ръководят от двамата министри на външните работи. Комисията ще изработва политиките в набелязаните области и ще следи за тяхното изпълнение. Комисията ще се събира поне веднъж годишно при разменени домакинства.

България подкрепя споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС

Министерският съвет одобри днес позицията на България за предстоящия на 25 ноември в Брюксел Европейски съвет по чл. 50 относно преговорите за оттегляне на Обединеното кралство (ОК) от Европейския съюз.

България подкрепя постигането на Споразумение за урегулирано оттегляне на ОК от ЕС с преходен период, което да гарантира максимално възможна последователност и приемственост в редица важни за страната ни области.

Република България се обявява за постигането на възможно най-всеобхватно и тясно сътрудничество на ЕС с ОК след Брекзит, отчитащо значимостта на страната за Европа.

Правителството одобри изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.

След 1-ви януари 2020 г. се очаква значителна промяна в маршрутите на доставка на природен газ през територията на България от Север-Юг на Юг-Север, както и потенциално намаляване на транзитираните през страната количества. Предстои изграждане на ключови инфраструктурни проекти в региона, които ще променят основната посока и маршрути на потоците природен газ. Такива са „Турски поток“, проектите от „Южния газов коридор”, Транс-анадолският газопровод, Транс- адриатическият газопровод, междусистемната връзка Гърция-България, както и проектът за нов терминал за втечнен газ в гр. Александруполис. Във връзка с необходимостта от предприемане на действия от ключово значение за развитието на газопреносната инфраструктура на България, Министерският съвет прие решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.

Във връзка с променената среда по отношение на изграждащата се в региона енергийна инфраструктура, Съветът по енергийна сигурност одобри актуализацията на стратегията по време на заседание на 31-ви октомври 2018 г. От стратегическо значение е запазване ключовата роля на България на газовата карта на Европа. С актуализиране на стратегията и предприемане на необходимите стъпки за изграждане на газова инфраструктура ще се гарантира сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ, както за България, така и в региона.

Одобрено е изменение на Закона за лечебните заведения

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за лечебните заведения. Промяната предвижда отмяна на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на закона, съгласно който болница „Лозенец“ е лечебно заведение към Министерския съвет по смисъла на чл. 5, ал. 1 от закона и е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на МС.
Болница „Лозенец“ е единственото лечебно заведение по чл. 5, ал. 1, по отношение на което статутът е определен на законово ниво. Отмяната на параграфа ще създаде възможност за правителството да вземе решение по отношение на статута на болницата, превръщайки я в първото многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ, осигуряващо комплексно лечение на деца.

Иван Димитров е определен за председател на Комисията за регулиране на съобщенията

Правителството определи Иван Димитров за председател на Комисията за регулиране на съобщенията. Той заема поста, след като предишният председател на Комисията Росен Желязков беше освободен от длъжността поради избирането му за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Димитров ще довърши изтичащия през януари 2023 г. 5-годишен мандат.

Иван Димитров е магистър по право във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и инженер по съобщителна и осигурителна техника в Техническия университет – София. До момента заема длъжността директор на дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ в Агенция „Митници“. Работил е в Министерство на вътрешните работи и в Министерство на съобщенията.

Музеят на авиацията ще бъде преместен в гр. Пловдив

Правителството прие Решение, с което одобри преместването в гр. Пловдив на Музея на авиацията – Крумово, филиал на Национален военноисторически музей. Необходимите средства за изпълнението на решението се осигуряват по бюджета на Министерството на отбраната в рамките на следващите бюджетни процедури.

С приемането на правителственото решение ще се обогати културният профил на град Пловдив и ще се създаде възможност за индивидуални посещения от ученици и млади хора.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.