Вижте по колко държавни субсидии получиха партиите в последния транш по старата тарифа

Снимка: Архив

На тези, които не върнаха надписаните пари, са им удържани 30%

В изпълнение на новата разпоредба за публичност в Закона за политическите партии, Министерството на финансите публикува за пръв път информация за последния изплатен транш от държавните субсидии за партиите - вторият за 2019 г.

На четирите партии, които върнаха доброволно надвзетите пари над 11 лева на глас за последните две години, са изплатени пълните полагаеми суми. На останалите са удържани 30%, които са приспаднати от дължимите надвзети субсидии.

ПК "Екогласност" не е получила субсидия поради непълнота и нередности на предоставените изискуеми документи.

Това е първият и последен транш от държавна субсидия, в който се изплащат точно по 11 лева на глас. Следващите ще са по 1 лев на глас.

І. Партии, които са възстановили доброволно средства в изпълнение на § 5 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за политическите партии (ДВ, бр. 50 от 2019 г.) - предоставена е втората част на субсидията за 2019 г. в пълен размер:

1. ПП „ГЕРБ” 3 146 409 лв.

2. ПП „Движение за права и свободи” 866 553 лв.

3. ПП „Воля” 399 404 лв.

4. ПП „Възраждане” 103 928 лв.

ІІ. Партии, на които е предоставена седемдесет на сто от полагаемата втора част на субсидията за 2019 г. съгласно разпоредбата на § 5, ал. 4, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за политическите партии (ДВ, бр. 50 от 2019 г.):

- ПП „Българска социалистическа партия” 1 778 279 лв.

- ПП „Комунистическа партия на България” 14 000 лв.

- ПП „Нова зора” 14 000 лв.

- ПП „Политически клуб „Екогласност”

- ПП „Политически клуб „Тракия” 14 000 лв.

Общо за Коалиция БСП за България 1 820 279 лв.

- ПП „Национален фронт за спасение на България” 202 800 лв.

- ПП „ВМРО – Българско национално движение” 202 800 лв.

- ПП „Атака” 203 819 лв.

- ПП „Средна европейска класа” 1 019 лв.

- ПП „Съюз на патриотичните сили „Защита” 1 019 лв.

Общо за Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ 611 457 лв.

Поради непълнота и нередности на предоставените изискуеми документи от страна на ПП „Политически клуб „Екогласност“ и на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за политическите партии, втората част на държавната субсидия за ПП „Политически клуб „Екогласност“ ще бъде преведена след тяхното представяне и отстраняване в Министерството на финансите.

Коментари

Задължително поле