Полицията в Бургас: Актове за 11 души, играли карти в едно помещение Общината осигурява тестване на спешните медици

Папа Франциск отслужи онлайн литургия по повод Палмова неделя

Агенция по заетостта е обслужила по електронен път 1890 безработни от началото на извънредното положение

160 пожара с един загинал са станали за месец в Търновско На 230 сигнала за оказване на техническа помощ са се отзовали огнеборците

Каракачанов към Нинова: Всеки некадърен политик се познава по това, че първо посяга на армията

Росен Желязков: Товарният транспорт работи на максимум, пътническият е замръзнал

Бременната годеница на Борис Джонсън е заразена с коронавирус

Полицаи написаха 14 акта за посещения на стадиони и паркове

Диана Ковачева: ЧСИ събират пари от хора, останали без работа заради COVID-19

17-годишното момче с COVID 19 е от Карнобат

Варна губи над 900 млн. лв. при провал на летния сезон 25 000 работни места са в риск заради кризата с COVID-19

Пациентът с коронавирус от Казанлък е изписан

Мъж под карантина се разхожда из Кубрат, друг си пазарува по магазините

В Котел удължиха срока за плащане на данъците с отстъпка

Сезираха полицията за грубо отношение към доброволец

Вижте решенията на Министерския съвет от днес

Снимка: Архив

Министерски съвет публикува решенията, приети на днешното заседание:

Правителството прие Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 г.

Правителството прие Национална стратегия за борба с трафика на хора за периода 2017 – 2021 г. Цялостната организация и контрол по изпълнението на документа се възлага на председателя на комисията за борба с трафика на хора към Министерския съвет.

Стратегията обхваща националната политика в областта на трафика на хора в дългосрочен план и формулира приоритетите и целите, свързани с ефективното противодействие на престъплението и на последиците от него.

Сред приоритетите на документа са: активна превенция сред обществото с фокус уязвими групи; повишена идентификация, закрила, помощ и подкрепа на жертвите на трафика, без значение на тяхната етническа, национална, религиозна и полова принадлежност; ефективно преследване и наказание на престъплението; засилена междуведомствена и международна координация и сътрудничество; незабавна, компетентна и отговаряща на реалните потребности на детето, реакция по отношение на трафика на деца.

Одобрен е годишният отчет на Държавен фонд „Земеделие”

Правителството одобри Годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие” и Разплащателната агенция за 2016 г.

През миналата година са подписани 2 293 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Изплатени са 365 701 315 лв.

За 2016 година по схеми и мерки, администрирани по линия на директни плащания, са приети над 115 500 заявления. Преведените субсидии за директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 1 877 226 859 лв. Националните доплащания към директните плащания са на стойност 276 671 316 лв.

Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2016 г. възлизат на 93 559 870 лв., от които 68 857 305 лв. са от ЕФГЗ и 24 702 565 лв. – национални средства.

По Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 са извършени плащания в размер на 13 791 738 лв. От тях 10 343 803 лв. са от Европейския фонд за рибарство, а 3 447 935 лв. са съфинансиране от националния бюджет.

По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2016 г. са постъпили плащания в размер на 20 301 522 лв., от които главницата е 19 321 877 лв., а лихвените плащания – 979 645 лв. Събраните суми са над 84 % от очакваните постъпления, съгласно погасителните планове на кредитите. През отчетния период са погасени 302 кредита и са отпуснати 90 нови на стойност 421 928 лв. Администрираният кредитен портфейл към края на 2016 г. е с 395 кредита с остатъчен дълг от 49 629 783 лв.

През миналата година са изплатени 109 019 983 лв. по 20 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 28 958 земеделски стопани.

През 2016 г. са изплатени средства по 8 договора по САПАРД на обща стойност 3 026 070 лв., от които по 7 проекта – въз основа на влязло в сила съдебно решение в полза на бенефициента и по 1 проект – на основание сключено споразумение за плащане между ДФЗ и бенефициента.

Над 355 млн. лв. са събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2016 г.

Над 355 млн. лв. са събраните средства през 2016 г. във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, показва отчетът на фонда, приет от Министерския съвет.

По закон във фонда се събират по 5 % от месечните приходи от продажби на електроенергия на производителите и вносителите в страната, приходи от оператора на електропреносната мрежа от достъп и пренос на електрическа енергия, проходи от операторите на газопреносната мрежа от достъп и пренос на природен газ, приходи от оператори на съоръжения за съхраняване на природен газ от достъп и съхранение, както и приходи от търгове за продажба на квоти емисии парникови газове. От 5 % вноски през миналата година са събрани 215,164 млн. лв., а от продажба на квоти – 140,741 млн. лв.

Разходите за издръжката на фонда през 2016 г. са в размер на 131,9 хил. лв. Средствата за покриване на разходите на Обществения доставчик са в размер на 290,713 млн. лв., е записано още в отчета.

Документът е приет от Управителния съвет на фонда през март тази година и е одитиран от Сметната палата.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на ДФ „Земеделие“ и на Министерство на икономиката

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 година в размер на 2 150 000 лв. Със средствата ще бъдат финансирани разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007-2013 г. и 2014-2020 г.
Допълнителните разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г. в размер на 300 000 лв. са за персонал в Патентно ведомство на Република България във връзка с преструктуриране на дейността му. Целта е да се осигури финансовото обезпечаване на дейността на ведомството до края на годината. Средствата са от преструктуриране на разходите и трансфери по централния бюджет за същата година.

Отчуждават се имоти-частна държавна собственост за изграждането на магистрала „Хемус“

За държавна нужда ще бъдат отчуждени имоти-частна държавна собственост, необходими за изграждането на автомагистрала „Хемус“, участък 1 с обхват от км 78+884 до км 87+800, реши правителството. Терените се намират в землището на гр. Ябланица и с. Брестница, област Ловеч. Финансирането по процедурата се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Имот-публична държавна собственост е предоставен за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Военно-окръжната прокуратура – София и на Софийската районна прокуратура. Теренът и трите сгради, построени на него, се намират на ул. „Майор Георги Векилски“ № 4 в София. Решението ще осигури сграден фонд, необходим за административните потребности на двете прокуратури и нормалното осъществяване на дейността им.

Променя се статутът на осем имота в областите Монтана, Плевен, Ловеч, Ямбол, София и Пловдив от публична в частна държавна собственост. Досега те са били под управлението на Министерството на отбраната, но са с отпаднала необходимост за ведомството. Имотите са: 15,9 дка в с. Долно Озирово, община Вършец; 41,5 дка в с. Каменец, община Пордим; 14 дка в местността „Гириза“ на землището на Летница; 1,3 дка в местността „Дормуш гьол“ на Летница; 4,4 дка в с. Патрешко, община Троян; 8,4 дка в жк „Бенковски“ в Ямбол; 128 дка в столичния кв. „Орландовци“ и 81 дка в местността „Капсидата“ на с. Крумово, община Родопи.

Други 15 имота със статут на публична държавна собственост също стават частна държавна собственост с решение на Министерски съвет. Те се намират в местността „Военен полигон“ в землището на с. Малък манастир, община Елхово. За Министерството на отбраната те са с отпаднала необходимост и с тях ще могат да се извършват разпоредителни действия като продажба чрез търг според Закона за държавната собственост.

С двама военнослужещи се увеличава българското участие в операцията на НАТО в Косово

Правителството прие изменение в РМС № 970 от 14 ноември 2016 г. за разрешаване изпращането на военнослужещи от въоръжените сили на Република България за участие в операцията на НАТО в Косово (KFOR) в състава на батальона за разузнаване и наблюдение.
Увеличаването на участието ни в операцията с 2 военнослужещи ще допринесе за попълване на българското формирование по щат и за осигуряване на офицери за връзка с щаба на батальона, с което ще се създадат условия за нормалното му функциониране и ефективното му взаимодействие и управление.

България повиши класа на почетното си консулство в Лвов

Правителството прие решение за преобразуване на почетното консулство на Република България в Украйна, ръководено от почетно консулско длъжностно лице със седалище в гр. Лвов и с консулски окръг, обхващащ територията на Лвовска, Закарпатска и Тернополска област, в почетно генерално консулство, ръководено от почетно генерално консулско длъжностно лице със същия консулски окръг.

Повишаването на класа на почетното ни консулство в Лвов и на ръководещото го почетно консулско длъжностно лице – Виктор Нотевский, ще допринесе за активизиране на връзките между България и Украйна и развитие на двустранното сътрудничество на регионално ниво в областта на икономиката, културата, науката, образованието и туризма.

Времето, през което българи са осигурявани в Мароко, ще се зачита за осигурителен стаж

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Спогодбата за социална сигурност между България и Мароко. Документът регулира осигуряването при работа в двете държави, както и реда за отпускане и изплащане на пенсии, парични обезщетения за временна неработоспособност, майчинство, безработица, помощи при смърт.
Със спогодбата ще се регламентира, че времето, през което български граждани са били осигурявани в Мароко, ще се зачита за осигурителен стаж. След ратификацията спогодбата ще влезе в сила и ще се създаде възможност гражданите, работили и осигурявани в България и Мароко, включително преди влизането й в сила, да реализират социалните си права.

Одобрени са резултатите от българското участие в заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 26 юни в Люксембург. Енергийните министри постигнаха общ подход по законодателните проекти, свързани с енергийната ефективност, като основа за преговори с Европейския парламент.

Проектите са част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“ и касаят промени в директивите относно енергийната ефективност и енергийните характеристики на сградите. До 2030 г. държавите от ЕС трябва да постигнат 30% енергийни спестявания, като допълнително ще бъде решавано дали тази цел е индикативна или задължителна. Министрите обмениха и мнения относно актуалното състояние на междусистемната свързаност на ЕС. Подчертана беше необходимостта от по-ефективно използване на капацитета на съществуващата свързаност и осигуряване на допълнително финансиране за реализиране на ключовите проекти за енергийна сигурност.

В Люксембург, на 12 юни се проведе и заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. По време на заседанието беше проведен дебат по предложението за регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Дискусията се съсредоточи върху възможността за продължаване на преговорите с Европейския парламент.

Съветът по конкурентоспособност на ЕС в част „Научни изследвания“ предстои да заседава неформално на 24-25 юли в Талин, Естония. Тема на обсъжданията ще бъде „Въздействието и стойността на изследванията – обосновка за инвестиране в научноизследователска и развойна дейност“. Ще се дискутира и междинната оценка на „Хоризонт 2020“. Втората основна тема от програмата на заседанието е „Подобрена съгласуваност и откритост на европейските партньорства в областта на научните изследвания и иновациите“.

Неформално заседание предстои да проведе и Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси във формат „Здравеопазване“. В периода 20-21 юли в Талин ще бъде обсъдена темата за потенциала на електронното здравеопазване за засилване ролята на пациента в здравната система. Важен акцент ще бъде поставен върху сигурността на обмена на здравна информация. Министрите ще обсъдят и темата за преодоляване на проблемите, свързани с употребата на алкохол в прекомерни количества.

Одобрена е тригодишна стратегия за дейността на Българската банка за развитие

Правителството одобри тригодишна стратегия за дейността на Българската банка за развитие за периода 2017 – 2020 година. Стратегията представя текущото състояние и бъдещите приоритети и цели на банката, като ключов приоритет в нея е развитието на програмите за индиректно финансиране на малките и средни предприятия.

В документа е предвидено да продължи търсенето на други форми за кредитиране, както и на възможности за разнообразяване на предлаганите програми и продуктови линии, като приоритет е поставен върху предекспортно и експортно финансиране, мостово финансиране на проекти по оперативни програми, финансиране за изпълнение на национално и/или регионално значими проекти, в т.ч. и по възложени мандати, дългосрочно инвестиционно и проектно финансиране за технологично обновление, повишаване на конкурентоспособността и ефективността на икономическите субекти.

Решението е в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Закона за Българската банка за развитие, според който тригодишната стратегия за дейността на банката се одобрява по предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката в съответствие с националната икономическа политика.

Правителството прие механизъм за координация и наблюдение на структурните реформи в рамките на Европейския семестър

Министерският съвет прие механизъм за координация и наблюдение на структурните реформи в рамките на Европейския семестър. В него е запазена следваната от 2014 г. насам процедура по ежегодно актуализиране и отчитане на Националната програма за реформи на Република България и по отчитане изпълнението на мерките и действията за постигане на националните цели в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ и на специфичните препоръки на Съвета на Европейския съюз в рамките на Европейския семестър.

Нов момент е интегрирането в механизма на процес за изпълнение на Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи (ППСР), която е с финансов пакет за периода 2017-2020 г. в размер на 142,8 млн. евро. Основната цел на ППСР е да допринесе за институционалните, административните и структурните реформи в държавите-членки. Разходите са изцяло за сметка на ППСР, като не се изисква национално съфинансиране. Държава-членка, която желае да получи подкрепа по Програмата, трябва да подаде до Службата за подкрепа на структурни реформи списък с приоритизирани искания до 31 октомври на съответната година.

Министерството на финансите е Координационно звено по прилагането на ППСР, като във функциите му ще е да следи и докладва за напредъка в изпълнението, както и за избягване наличието на двойно финансиране.

Приет е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2017 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 юни 2017 година.

Общо 148 мерки са със срок за изпълнение до края на месец юни, като от тях са изпълнени 90 мерки. Неизпълнените мерки са 58, което представлява 39,2 % неизпълнение. От неизпълнените мерки 32 са законопроекти, като 16 от тях са свързани с отстраняване на допуснати нарушения на правото на Европейския съюз. От неизпълнените мерки 21 са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Към доклада са посочени и 22 директиви на ЕС в областта на Вътрешния пазар с изтекъл или изтичащ срок за транспониране края на месец ноември 2017 г. В Информационното табло за Вътрешния пазар издание месец ноември 2017 г., което включва директиви, чиито срок на въвеждане беше 31 май 2017 г., резултатът за България е 14 невъведени директиви от общо 1036.
Министерският съвет прие доклада и възложи на министрите съобразно своята компетентност да предприемат необходимите действия за изпълнението на неизпълнените мерки.

Мерки срещу тероризма, киберпрестъпленията и злоупотреби с публични фондове са предвидени в промени в Наказателния кодекс

Мерки срещу финансиране на тероризма и разширяване на кръга от престъпления, свързани с извършване и закана за извършване на терористични действия, предвиждат промени в Наказателния кодекс, които правителството одобри.

Новите текстове са във връзка с изпълнение на препоръката на Експертния комитет за оценка на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа. Промените в НК бяха одобрени миналата година от Министерския съвет и внесени за приемане в Народното събрание. Поради предсрочното прекратяване дейността на 43-то НС текстовете не бяха разгледани, което налага повторното им внасяне в 44-то Народно събрание.

Промените в Наказателния кодекс въвеждат в националното ни законодателство три директиви на Европейския парламент и на Съвета – за атаките срещу информационните системи, за санкции за пазарна злоупотреба и защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна.

Във връзка с по-ефективното противодействие на тероризма са инкриминирани действия, насочени срещу ядрено съоръжение или представляващи намеса в дейността на ядрени съоръжения, както и искане за предоставяне на ядрен материал или друг източник на йонизиращо лъчение.

Предлага се наказателно преследване за финансиране при набиране, обучаване и пътуване с цел тероризъм. Разширява се обхватът на подбуждането към и закана за извършване не само на тероризъм, но и свързаните с тероризма дейности. Промени има и при документната измама, което цели инкриминиране не само при извършване на терористично нападение и финансиране на тероризъм, но и пътуване с такава цел. Изменени са текстовете за кражбата, като се въвежда квалифициран състав, когато деянието е извършено с цел тероризъм.

Поправките в Наказателния кодекс предвиждат още за пиратство да се приема и наказва всеки неправомерен акт на завладяване или на установяване на контрол върху кораб в открито море или в международни води, включително чрез сила и заплашване. В досега действащата уредба пиратството е признато за престъпление само по отношение на въздухоплавателните средства.

В съответствие с евродирективата за противодействие на кибепрестъпленията, в новите текстове в Наказателния кодекс се синхронизират съставите и размерите на наказанията. Вместо понятието „компютърна система“ се въвежда по-широкото понятие „информационна система“.

Към деянията се включват и „пренасяне“, „повреждане“, „влошаване“, „скриване“ и „спиране на достъпа“ до компютърни данни в информационна система. За първи път се криминализира създаването на т. нар. „ботнети“, установяване на контрол от разстояние върху значителен брой компютри, посредством заразяването им със зловреден софтуер чрез целенасочени кибернетични атаки.

С други текстове се цели по-ефективна наказателноправната защита на средствата от публични фондове. Досега обичайният механизъм на този вид престъпления включваше използването на представляващи, които нямаха качеството на управляващи на съответното юридическо лице, и НК не предвиждаше наказания за тях. Сега наказателна отговорност ще се носи както от този, който управлява юридическото лице, така и от онзи, който само го представлява, включително и като пълномощник.

Относно въвеждането на директива за защитата по наказателно правен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне, се разширява кръгът от престъпления, като например „приемане“ и „превозване“ на парични знаци в нарушение на установения ред.

Проектозаконът предлага и увеличаване размера на наказанието за т.нар. „кражба на фирми“. При документно престъпление, с което се установява контрол върху юридическо лице, лишаването от свобода да е от 1 до 6 години. В сега действащия кодекс извършването на едно или съвкупност от документни престъпления с обект частен документ се наказваше максимално с „лишаване от свобода“ за срок до 2 години, а в случаите, в които извършителят е неосъждан, то той се освобождаваше от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба“ от хиляда до пет хиляди лева. При претърпени имуществени вреди в особено големи размери се предвижда затвор от 1 до 10 години.

С промени в Наредбата за административно обслужване се улеснява достъпът на гражданите до картови плащания към бюджетни организации

Правителството одобри промени в Наредбата за административно обслужване (НАО), с което се разширява обхватът на общите правила за административно обслужване по отношение начините за плащане на административните услуги и се въвежда изискване за информиране и насърчаване на потребителите при осигурена възможност за картово плащане на заявените услуги.

Широкото прилагане в публичния сектор на картовите плащания е с цел намаляване на финансовата тежест за потребителите при извършването на плащания на дължимите такси или цени на административните услуги, оптимизиране на безналичните плащания в публичния сектор и намаляване на разходите, свързани с обслужването на плащания в брой. То е и една от приоритетните инициативи на правителството.

Във връзка с продължаваща практика и допускани слабости в някои бюджетни организации, пораждащи основателни оплаквания и недоволство сред гражданите, и за постигане на очакваните резултати от широкото прилагане на картови плащания в публичния сектор, е необходимо изрично регламентиране в НАО на изисквания за прилагане и насърчаване на картовите плащания, периодичен преглед на ефективността от тяхното използване, осъществяване на контрол на тези дейности, което е неразделна част от процеса на административно обслужване и цели повишаване качеството на предоставяните услуги.

Наредбата предвижда гражданите да бъдат информирани за осигурените начини на плащане и да бъдат насърчавани за прилагането на картови плащания на заявените услуги при инсталирани терминални устройства ПОС.

Освен това съответните администрации ще извършват периодичен анализ за необходимостта или ефективността от прилагането на картови плащания или други начини за плащане и ще осъществяват контрол на тези дейности в съответствие с предвидени за това процедури, като това ще стане част от техните вътрешни правила за организация на административното обслужване.

Правителството даде съгласие за промяна на консулските райони на консулствата на Италия в Пловдив и Варна

Министерският съвет даде съгласие да бъдат променени консулските райони на консулствата на Италианската република, ръководени от почетни (нещатни) консулски длъжностни лица, в Пловдив и Варна.

Промяната предвижда разширяване на териториалната компетентност на консулството със седалище в Пловдив за цяла Централна България с области Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Хасково. Разширява се и териториалната компетентност на консулството със седалище във Варна за цяла Източна България с области Русе, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Сливен, Бургас, Ямбол.

Промяната на консулските окръзи бе поискана от италианската страна и е част от общ план за преструктуриране на мрежата от италиански почетни консулства в България.

Приет е нов Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

Правителството прие нов Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването. С него ще се оптимизира и ще се повиши ефективността на работа на администрацията във ведомството, тъй като са констатирани дублиращи се и разпокъсани функции между административни звена на МЗ, както и щатна численост, която не е съобразена с обема на възложените дейности и с приоритетите на министерството към настоящия момент.

Ясно са определени финансовите отговорности в администрацията на Министерството на здравеопазването. Постига се пълно съответствие със Закона за администрацията чрез позициониране на правните и на протоколните дейности в общата, вместо в специализираната администрация.

Обединяват се всички дейности, които имат административно-технически стопански характер в едно структурно звено чрез създаване на дирекция „Административни дейности“. Обединяват се функциите в областта на общественото здраве в едно структурно звено с цел оптимизиране на тяхното изпълнение.

Създава се самостоятелна дирекция „Промоция и профилактика на болести и зависимости“, със задачи, свързани с приоритети, залегнали в основата на коалиционното споразумение на правителството относно интегриран подход към зависимостите. В тази дирекция ще бъдат съсредоточени и дейностите по създаване и изпълнение на политики по превенция и лечение на социално – значими заболявания като ХИВ/СПИН и туберкулоза.

Дейностите по обществените поръчки се обособяват в отделно звено поради отчитане на спецификата на дейността и на специалното правомощие на министъра на здравеопазването по провеждане на обществени поръчки в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, съгласно Постановление № 146 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. Обособява се и самостоятелна дирекция „Международни дейности“ с цел постигане на максимална ефективност при изпълнение на ангажиментите в областта на здравеопазването по време на българското председателство през 2018 г.

Ясно се дефинират приоритетите по усвояване на средства по оперативни програми на ЕС и от други донори чрез създаване на дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, в която се съсредоточават и дейностите в областта на електронното здравеопазването, тъй като неговото въвеждане зависи и от успешното изпълнение на проекти.

Правителството прие проект на Закон за частната охранителна дейност

Правителството прие проект на Закон за частната охранителна дейност. Заложеният в новите текстове принцип има за цел да създаде равнопоставеност на субектите, извършващи частна охранителна дейност в условията на пазарна икономика.

Част от промените въвеждат по-голяма яснота в обхвата на всички видове охранителна дейност и премахват противоречията, които създават предпоставки за нелоялна конкуренция и спекулиране с издадените лицензи за охрана.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.