Вижте споразуменията, които подписват българското и македонското правителство в Струмица

Бойко Борисов и Зоран Заев в Струмица

Външните министерства на Република България и Република Македония активизират сътрудничеството си

Заместник министър – председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи на Република България Екатерина Захариева и министърът на външните работи на Република Македония Никола Димитров подписаха днес в Струмица Платформа за активизиране на сътрудничеството между външнополитическите ведомства на двете страни.

Подписването на Платформата е потвърждение на взаимното желание на двете страни за активизиране и задълбочаване на развитието на добросъседските отношения и укрепване на сътрудничеството в областите от взаимен интерес. В нея се предвиждат редовни консултации на равнище министерства на външните работи и дипломатически представителства. Една от целите на документа е да се създадат работещи механизми по прегледа и изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Двете външни министерства ще работят и за синхронизиране на позитивни послания и преодоляване на негативните обществени нагласи.

Българската страна препотвърждава готовността си да оказва подкрепа на Република Македония в нейната стратегическа цел за членство в Европейския съюз. България ще споделя своята експертиза и опит в областта на европейската интеграция, включително чрез изпращане на експерти, организиране на съвместни семинари и обучения. Двете ведомства ще работят активно и по свързаността на двете държави в целия й спектър.

Платформата предвижда и съвместни действия за справяне с новите предизвикателства пред сигурността в икономически, социален и политически план. Двете страни ще задълбочат сътрудничеството си в областта на визовата политика, граничния контрол и миграцията. Министерствата на външните работи ще полагат усилия за стимулиране на публичната дипломация във всичките й измерения, включително чрез съвместни проекти и участие на дипломати и служители в курсове, семинари и обучения.

 

Ще се намалят цените на роуминга между България и Македония

Ще се намалят цените на роуминга между България и Македония. Това стана възможно след подписания днес Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на информационното общество и администрацията на Република Македония за намаляване на международните тарифи за роуминг и телекомуникационни услуги. Споразумението бе подписано от министър Ивайло Московски и неговия македонски колега Дамян Манчевски в присъствието на министър-председателите на двете държави Бойко Борисов и Зоран Заев.

Документът предвижда страните да насърчат мобилните оператори за постигането на конкретни споразумения помежду си, които да доведат до трайното намаляване на международните тарифи на роуминг услугите.

Цените на мобилните разговори между България и Македония са едни от най-високите в Европа. Те са между 2.99 лв. и 6.99 лв. на минута и около 25 лв. на мегабайт. Подписването на тази междуправителствена спогодба е израз на политическата воля, с която ще изпратим ясно послание, че интеграцията на Западните Балкани е от изключителна важност за приобщаването им към ЕС, заяви министър Московски. Това ще мотивира телеком операторите да сключат споразумения за реално намаление на цените за разговори в роуминг и за ползване на интернет, допълни той.

Отпадането на роуминга на страните от Западните Балкани с Европейския съюз е сред приоритетите на българското правителство и на българския еврокомисар Мария Габриел. Предстои дебат на европейско ниво за отпадане на високите цени за роуминг, но България е първата държава, която направи реална крачка в тази посока. Това са само част от мерките за подобряване на свързаността на всички равнища в региона, което пряко ще се отрази на контактите между гражданите и фирмите.

Очаква се на 6 декември да бъде подписано същото споразумение и с Република Сърбия.

 

Резюме на Споразумението между Република България и Република Македония за сътрудничество в областта на защитата при бедствия

Първият проект на споразумението е от 2001 г. През годините е съгласувано и актуализирано няколкократно. Финализирано е през 2010 г. и е получен мандат за подписването му от министъра на вътрешните работи. Поради чести структурни и персонални промени в системата за защита на населението и в двете държави, до момента Споразумението не е подписано.

Компетентните органи по Споразумението са: за Република България - Министерство на вътрешните работи и за Република Македония - Дирекция за защита и спасяване (към Министерски съвет).

Съгласно споразумението, сътрудничеството между двете страни ще се осъществява под формата на: оказване на доброволна помощ и предоставяне на информация в случай на бедствие или заплаха от такова; обмен на техническа и правна документация, методологична и друга литература, видео и снимков материал във връзка с превенцията и реагирането при бедствия; снабдяване на спасителните екипи с оборудване; провеждане на съвместни експертни срещи, семинари, учения; обмен на опит и добри практики; обмен на лектори и обучители от съответните учебни центрове; съвместно разработване и прилагане на проекти и научни разработки в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия.

Разпоредбите на споразумението детайлно регламентират процедурите за преминаване на граници и правилата за престой на спасителни екипи на страните и тяхното оборудване, предоставяне на подслон и помощ за евакуирано население, използването на въздухоплавателни средства при оказването на взаимна помощ в случай на бедствие, както и всички други въпроси, свързани с координацията и управлението по време на спасителна операция, разходи, щети и компенсации, комуникация и т.н.

По отношение на разходите, те се поемат от Страната, оказваща помощ. Страната, поискала помощ, осигурява безопасност и безплатна медицинска помощ за спасителните екипи, както и логистична подкрепа за периода на операцията.

Споразумението влиза в сила от датата на получаване на последното от уведомленията, с които страните се известяват взаимно за изпълнение на необходимите национални процедури за влизане в сила.

 

България и Република Македония ще обменят картографски и геодезически данни

България и Република Македония ще обменят картографски и геодезически данни и кадастрални материали. Това предвижда Меморандумът за сътрудничество между българската Агенция по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Македония, който беше подписан днес между двете агенции. Събитието се проведе в град Струмица в рамките на първото съвместно заседание на правителствата на двете държави.

Обменът на кадастрална информация, особено за приграничните територии, ще помогне за изпълнението на редица икономически проекти и за подобряването на поземлените отношения и в двете страни.

В документа се предвижда още реализирането на съвместни регионални проекти от общ интерес, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

С обмяната на информация се създават и условия за свързване на геодезическите мрежи и височинните системи на България и Република Македония, което ще има положителен ефект върху дейностите в областта на геодезията, картографията, кадастъра и геопространствените данни в рамките на европейската общност.

Меморандумът е с десетгодишен срок.

 

Енергийното сътрудничество между България и Македония допринася за обединения на пазарите на електроенергия и природен газ в Западните Балкани

В рамките на междуправителствено заседание български и македонски енергийни компании подписаха споразумения за съвместни дейности в областта на електроенергетиката и природния газ

По време на провелото се в град Струмица съвместно заседание между правителствата на Република България и Република Македония бяха подписани две споразумения в енергийния сектор. От началото на 2018-та година стартират съвместни търгове за разпределение на преносни капацитети между електроенергийните оператори на двете страни. Това е регламентирано в споразумение между българския „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и македонския МЕПСО. Използването на обща платформа ще улесни всички търговски участници. С новите тръжни процедури търговците от македонска страна ще участват съвместно с българските си партньори на дневните търгове, които ЕСО ще провежда от името на двата оператора. Провеждането на съвместни търгове на българо-македонската граница ще доведе до ръст на търгуваната електроенергия в региона и ще повиши ликвидността на националните енергийни борси. Общите тръжни процедури са задължителна мярка за обединение на енергийните борси на Западните Балкани и в Югоизточна Европа.

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и Акционерното дружество за извършване на енергийни дейности Македонски енергийни ресурси „МЕР АД Скопие“ подписаха споразумение за провеждане на предпроектно проучване за изграждане на нова газова междусистемна връзка. С документа се изпълнява подписаният меморандум между Министерствата на енергетиката на България и Министерството на икономиката на Македония от 1-ви август тази година за сътрудничество в областта на природния газ. Страната ни осигурява надежден пренос на руски природен газ за Македония по газопровода Дупница-Скопие в продължение на 20 години. Предвиденото предпроектно проучване ще оцени съществуващата необходимата нова инфраструктура на територията на двете държави. При проучването на маршрути за изграждане на нова междусистемна газова връзка България-Македония ще бъде взето предвид развитието на газопроводите Гърция-България и Турция-България, както и реализацията на концепцията за газоразпределителен център „Балкан“.

 

Министерство на туризма на България и Министерство на икономиката на Македония подписаха протокол за сътрудничество

Министерство на туризма на Република България и Министерство на икономиката на Република Македония подписаха протокол за сътрудничество. Документът беше парафиран от министъра на туризма Николина Ангелкова и Кире Наумов, заместник-министър на икономиката. Церемонията по подписване се състоя след съвместното правителствено заседание между България и Македония.

Двете страни се договориха да насърчават укрепването на сътрудничеството в областта на туризма и да работят за подобряване на туристическия поток помежду си. Споразумението предвижда още да се насърчават участията в туристически панаири, както и в други туристически събития. Страните ще координират разпространението на туристически издания и рекламни материали. Предвижда се България и Македония да си оказват взаимна подкрепа при участия в конференции, семинари, съвещания, изложби и други мероприятия. По силата на протокола се планира държавите да насърчават разработването на съвместни туристически продукти, които да бъдат конкурентоспособни на трети туристически пазари и да ги рекламират и пласират съвместно. В документа се посочва, че страните ще подкрепят организирането на турове за експерти и медийни представители, специализирани в областта на туризма, от трети страни, както и да си сътрудничат в рамките на Световната организация по туризъм към ООН.

Македония е сред водещите туристически пазари за България. През периода януари-септември 2017 г. у нас са пътували повече от 413 хил. македонски граждани, като се отчита 5,8% ръст спрямо същия период на 2016 г. Така Македония заема шесто място по отношение на генериращите туристи за България пазари. През миналата година в България от съседната страна са дошли над 527 хил. гости, при което се наблюдава нарастване от 11,4 на сто в сравнение с година по-рано. Традиционно македонските туристи идват у нас, за да посетят черноморските курорти, но също така има и сериозен интерес към зимни курорти като Банско, Боровец и Пампорово.

Българите също пътуват активно към Македония. За периода от януари до септември 2017 г. повече от 319 хил. българи са посетили съседната страна, което е ръст от 10,7%. През цялата 2016 г. пътуванията са над 360 хил. и се отбелязва нарастване от 14 на сто. Така Македония се нарежда на 5-о място сред предпочитаните дестинации за пътувания на българите зад граница.

 

Българската агенция за инвестиции и Инвест Македония сключиха Меморандум за сътрудничество

Меморандум за сътрудничество между Българската агенция за инвестиции /БАИ/ и Инвест Македония бе подписан по време на съвместното заседание на правителствата на Република България и на Република Македония в гр. Струмица.

Меморандумът ще бъде важен механизъм за стимулиране и подкрепа на бизнеса между Република България и Република Македония и ще осигури основа за развиване на тесни търговски отношения и за увеличаване на обема на двустранните инвестиции. Сътрудничество между БАИ и Инвест Македония ще осигури взаимна информационна подкрепа при осъществяването на различни видове дейности в България и Македония, които насърчават взаимното привличане на инвестиции, като бизнес форуми, изложби и панаири. Двете страни ще обменят информация за въпроси, свързани с привличането на инвестиции, включително информация за потенциални бизнес партньори /фирми от България и Македония/, публични статистически данни, аналитични прегледи, резултати от пазарни проучвания, както и информация за държавните регулаторни мерки.

Българската и македонската страна ще работят съвместно за развитието на устойчивата икономика и ще си сътрудничат в случай на проекти и програми, свързани с публично-частно партньорство, което може да бъде от полза и за двете страни. Ще бъде обменяна и информация относно дейността на работодателските организации и синдикатите, както и ще бъдат създавани партньорства за потенциално приложение в съвместни проекти като INTERREG Europe и други.

Коментари

Задължително поле