Владислав Горанов назначи Мария Филипова за председател на Държавната комисия по хазарта

Министърът на финансите Владислав Горанов, в изпълнение на своите правомощия съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за хазарта, назначи Мария Филипова за председател на Държавната комисия по хазарта, считано от днес, съобщиха от Министерството на финансите.

Мария Филипова притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Право“. Била е юрист в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, в Министерството на правосъдието и в Министерството на финансите. Владее английски език. Заемащият длъжността до този момент Огнемир Митев е освободен по взаимно съгласие.

Коментари

Задължително поле