Вложиха в бизнес сгради 108 млн. евро

108 млн. евро са вложени са девет месеца в офисни, търговски и индустриални площи, хотели и парцели за строителство на бизнес сгради.

Офисите носят доходност от 7,5 - 8%

Общият обем на инвестициите в бизнес имоти в страната е 108 млн. евро. за периода от януари до септември, показват данни на консултантска кампания. Като тук влизат покупки на офисни, търговски и индустриални площи, хотели и парцели за строителство на бизнес сгради.

Като активност настоящата година се доближава до пазара през 2013 г., когато общият обем от инвестиционни придобивания беше под 100 млн. евро, посочват консултантите. Тогава обаче доминираха сделките за подценени активи и строителни терени в следствие от глобалната криза, докато сега купувачите са по-скоро в изчаквателна позиция. Очакванията за доходността при инвестиционните сделки с първокласни офисни активи остават стабилна в рамките на 7,5-8%, като трябва да се има предвид, че не всички нови сгради могат да се класифицират като първокласни и интересни за активните инвеститори на пазара.

Сходна е картинката на пазара на логистични площи. Според консултантите доходността при инвестиционните сделки с първокласни активи на този пазар е около 8,5%, но някои продавачи търсят далеч по-ниски нива на доходност и по-високи продажни цени. Наред с това на пазара няма предлагане на завършени и дългосрочно отдадени под наем логистични площи. Показателно за пазара, е че цената на земята за строителство на складови площи в България е по-висока от тази на съседните пазари.

Коментари

Задължително поле