ВМРО: Държавата и общините да освободят засегнатите фирми и физически лица от плащането на наеми, данъци и такси до изтичане на извънредното положение

Освобождаването от плащания на патенти, местни данъци и такси и наеми на държавни и общински терени за времето на кризата е стъпка, която ще даде шанс на пострадалите бизнеси и хора да се възстановят след напълно адекватния и задължителен режим на ограничения в България.

Мярката е крайно наложителна предвид факта, че стотици хиляди хора са пряко засегнати от въведените мерки и са във фактическа невъзможност да покриват тези разходи. Както нашите експерти установиха от анализа на банковия сектор, българите масово нямат „пари за черни дни“. Ето защо днес заместник-председателят на ВМРО и съпредседател на ПГ „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов и група народни представители внасят предложение за промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с което да бъде дадена възможност на министрите, областните управители и общинските съвети да взимат такива решения.

Ние, като общество, доказахме че има какво да покажем на партньорите ни от ЕС и те вече го признават. Високата социална позиция на държавата трябва да продължи да е водеща и даде пример за солидарност, който да бъде последван и от частния сектор в сфери, които не са толкова потърпевши от кризата. Радваме се, че БНБ и търговските банки вече се вслушаха в пакета от мерки, които ние предложихме преди повече от 10 дни. Очевидно се вслушаха и в декларацията ни от онзи ден, в която призовахме за гъвкавост, за кредитна ваканция на бизнеса и физическите лица за периода на извънредното положение плюс поне месец след това и др. БНБ вчера даде зелена светлина на банковия сектор да направи необходимото. Ние чакаме с надежда решенията на банкерите.

Тук е моментът и да припомним, че банките бяха единият аспект на нашите икономически, финансови и социални мерки, които смятаме, че могат да надградят предприетите вече от държавата. Нашата позиция, че трябва да бъдат отпуснати ваучери на българските граждани за използване на български туристически услуги в рамките на годината; незабавно изплащане на всички дължими от държавата суми към фирмите и гражданите; отлагане на плащанията и към финансовите агенции (т.нар. колекторски фирми) до края на извънредното положение плюс един месец; отлагане на плащането на данъци от засегнатите фирми до края на извънредното положение плюс един месец и др., остава непроменена. Надяваме се, че е въпрос на време и точни анализи за посоката на икономическата криза, за да бъдат приети поетапно.

Прави ни обаче впечатление, че всички приети до момента мерки, като че ли не се реализират координирано между институциите. Поне такова е усещането у хората, които са обратната ни връзка за ефективността от действията им. Ролята на координиращ орган тук може да бъде поета от Националният икономически съвет към Министерски съвет. Ако той бъде превърнат в постоянно работещ орган, като към него с право на глас се включват освен настоящите членове и по един експерт от парламентарно представените партии, водещите икономисти и финансисти, работата по прилагане на антикризисните мерки на държавата ще се улесни.

Нужен е не само административен, но и експертен капацитет, както вече виждаме по добрата работа и наложена практика на Националния оперативен щаб към Министерски съвет.

Текст на законодателното предложение:

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 83, ал. 1 от ПОДНС правя предложение за допълнение в приетия на първо гласуване Законопроект № 054-01-28 за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.:

Създава се нов § 6б:

§ 6б. Създава се нов чл. 6б:

„Чл. 6б. (1) До отмяната на извънредното положение за срока на неговото действие по решение на Министерския съвет министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем държавни имоти, могат да приемат решения за намаляване на размера на наемите или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично на отделни категории физически и юридически лица – наематели на държавни имоти, които са преустановили или ограничили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, прилагани по време на извънредното положение.

(1) До отмяната на извънредното положение за срока на неговото действие общинските съвети могат да приемат решения за намаляване на размера на наемите за общински имоти, на отделни местни данъци и такси или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично на отделни категории физически и юридически лица, които са преустановили или ограничили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, прилагани по време на извънредното положение.”

Мотиви: В резултат на мерките и ограниченията, въведени и прилагани по време на извънредното положение, голям брой физически и юридически лица преустановиха или ограничиха дейността си. Това от една страна ги лишава от приходи, а същевременно са задължени да заплащат задълженията си като наематели на държавни или общински имоти, както и съответните местни данъци и такси - като патентен данък, такса за битови отпадъци и др. За облекчаване на тези лица редица общини в страната приемат или имат намерение да приемат различни мерки от подобен характер, но същевременно в немалка част от тях се пораждат съмнения доколко подобни решения са законосъобразни, тъй като съществуват законови ограничения за промяна на размера на местните данъци и такси през съответната година. Предложеното допълнение в закона дава възможност на държавата и общините при желание и възможност от тяхна страна, Министерският съвет, съответно общинските съвети, да приемат решения, с които по време на действие на извънредното положение да създадат определени облекчения за онези граждани и фирми, които за този период от време са принудени да ограничат своята търговска, стопанска, производствена или друга дейност, свързана с предоставянето на стоки и услуги.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България