Втората пенсия - три вида по избор

Хората ще получат като втора пенсия поне брутния размер на направените вноски през годините.

Предложение на ГЕРБ за промени в Кодекса за социално осигуряване

Гарантират, че ще вземем поне брутния размер на направените вноски

Дават наведнъж до 900 лв.

Mежду три вида пожизнена втора пенсия ще избират хората, ако в частния пенсионен фонд има достатъчно средства за изплащането ѝ.

Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са внесени в парламента от депутати от ГЕРБ между първо и второ четене на новите текстове. Срокът за внасяне на предложения от депутатите на два пъти беше удължаван, тъй като Комисията за финансов надзор в свое становище изрази много критики и даде конкретни предложения към първоначално внесените в парламента тестове. Част от предложенията на КФН са взети предвид във внесените от ГЕРБ промени, но други не са.

Хората ще може да избират между пожизнена пенсия без допълнителни условия, пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане и пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст, гласят внесените от ГЕРБ предложения.

Едно от съществените предложения на ГЕРБ е формулите за определяне на различните видове пенсии да бъдат записани в наредба на Комисията за финансов надзор (КФН), а не да бъдат определяни от всяко пенсионно дружество. Така ще бъде гарантирано, че в което и дружество да е осигурен човек, формулата за определяне на пенсията му ще бъде една и съща. В първоначално внесения в парламента вариант, се предвиждаше формулата за пенсията за се определя от самите дружества.

С предложените от ГЕРБ текстове се гарантира, че хората ще получат като втора пенсия поне брутния размер на направените през годините осигурителни вноски. Ако през годините фондът е имал отрицателна доходност и наличните пари по личната сметка на осигурения са намалели, фондът ще трябва да ги допълни със средства от резерва си.

Пожизнената пенсия ще се определя на база наличните пари на осигурения в личната му партида в пенсионния фонд, очакваната продължителност на живота и технически лихвен процент, който се определя от пенсионното дружество на база постиганата от него през годините доходност и ще се одобрява от КФН, предвиждат внесените от ГЕРБ текстове.

Хората ще може да избират и пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане. Този период може да бъде от 2 до 10 години по избор на пенсионера. Ако в този срок пенсионерът почине, неговите наследници ще получат парите, които му се полагат за този гарантиран период. Това удобство обаче си има цена - пенсионерът ще получава по-малки месечни суми, отколкото, ако взима пожизнена пенсия без гаранции.

Третият вариант на пожизнена пенсия е с разсрочено изплащане на част от натрупаните средства по личната партида на осигурения. Това дава възможност през първите години след пенсиониране човек да получава по-големи суми, а след това до края на живота си да получава по-малка пожизнена пенсия. Промените в КСО обаче предвиждат едно ограничение - месечните суми, които ще се дават в периода на разсрочено плащане, не може да се по-малки от 15% от минималната заплата, и по-големи от минималната заплата за страната. За 2021 г. минималната заплата е 300 лв., което означава, че човек ще може да взима между 45 лв. и 300 лв. на месец. Няма да бъде позволено при навършване на пенсионна възраст човек да получи всичките си пари наведнъж и да ги похарчи за покупка на къща на село или за лечение, ако му е необходимо.

Ако натрупаните пари в частния пенсионен фонд не са достатъчни за пожизнена пенсия, има два варианта. Ако средствата са под трикратния размер на минималната пенсия (под 900 лв. за 2021 г.) човек ще ги получи наведнъж. Ако са повече - ще му бъдат изплатени разсрочено, като месечните суми отново ще са между 15% от минималната заплата и минималната заплата за страната.

В Сребърния фонд има 3,29 млрд. лв.

Спестиха 100 млн. лв. от концесии за пенсии

1,3 млн. лв. от приватизация

В Сребърния фонд през 2020 г. са влезли 106,6 млн. лв.

В Сребърния фонд за подпомагане на пенсионната система в страната през 2020 г. са влезли 106,2 млн. лв. Това става ясно от писмен отговор на министъра на финансите Кирил Ананиев на депутатски въпрос. Така общата натрупана сума в Сребърния фонд е 3,293 млрд. лв.

В Сребърния фонд влизат приходите в хазната от приватизация, от концесии, 25% от отчетения през съответната година излишък в държавния бюджет, както и други приходи, като например глоби, свързани с приватизацията.

През 2020 г. в Сребърния фонд са влезли 102,2 млн. лв. от концесии, 1,3 млн. лв. от приватизация и 2,7 млн. лв. от други източници.

Парите от Сребърния фонд се държат в БНБ при нулеви лихви, тъй като не е удачно да се поема по-висок риск при управлението им, става ясно от отговора на министър Ананиев.

До 31 май изпращат информация за парите ни

НСИ казва колко дълъг е животът

 Обясняват ни различните възможности

Всяка година пенсионерите ще получават информация от своето частно дружество каква сума са получили и колко пари им остават.

Пенсионните фондове ще взимат информация за средната продължителност на живота от Националния статистически институт, предвиждат внесените от ГЕРБ промени в КСО. Така ще бъде гарантирано, че фондовете няма да използват свои изчисления и в което и дружество да е осигурен човек ще получи една и съща пенсия, на база натрупаните от него средства през годините.

В Кодекса за социално осигуряване специално ще бъде записано, че при определянето на размера на пенсиите няма да се взима предвид пола на човек. Това е изискване на ЕС - да няма дискриминация между половете. Това означава, че при определянето на пенсиите ще се взима средната продължителност на живота, а не тази на мъжете и на жените. Така при еднаква спестена сума мъжете и жените ще взимат еднаква втора пенсия, подобно на държавното осигуряване, въпреки че жените живеят средно 7 години повече от мъжете.

При навършване на пенсионна възраст човек ще може да получи от частния си фонд данни за наличните пари по сметката си, брутния размер на направените вноски през годините и какви видове пенсия може да получи, предвиждат предложенията на ГЕРБ. След като човек започне да получава втората си пенсия, всяка година до 31 май ще трябва да получава информация от пенсионното си дружество каква сума е получил и колко пари му остават.

Коментари

Задължително поле