Забраняват ел. тротинетките да се движат по тротоара

Забраняват на водачите да карат тротинетка по площите, предназначени само за пешеходци.

По платно­то само с каска

Физическо лице не може да регистрира на свое име автобус

Електрическите тротинетки нямат право да се движат по площите, предназначени само за пешеходци. Това предвиждат промени в Закона за автомобилните превози, качен за обществено обсъждане, с които се регламентира използването на индивидуални електрически превозни средства.

Водачите на такива скутери задължително трябва да носят каска, а в тъмните часове на денонощието - светлоотразителна жилетка и да карат с включени светлини. Те трябва да се движи по велоалеите, а когато няма такива - най-близо до дясната граница на платното за движение.

Забранява се на шофьорите на тротинетки да се движат със скорост над 25 километра в час и да возят други хора. Те не могат да карат по улици I клас и пътища, на които максимално разрешената скорост е над 50 километра в час, както и по такива II клас без изградени велоалеи.

Не се допуска още тротинетката да се движи успоредно до друга, да се управлява без ръце или да се тегли от автомобил.

Въвежда се и задължителна минимална възраст, за да карате електрическа тротинетка - 14 години. От 14 до 16 години можете да се движите само по велоалеите с тротинетката. Задължително трябва да имате 16 години, за да я каратепо улици от II до VI клас и пътища с максимално разрешена скорост до 50 км в час.

Всяка община ще може да приеме свои правила за ползването на електрически тротинетки, предвижда още законът.

В него се въвеждат и нови изисквания към такситата. Ако шофьор вози пътници без включен апарат, ще му се отнема удостоверението за срок от една година. Същата санкция ще търпи и ако апаратът не е с оценено съответствие и/или не е преминал метрологичен контрол.

С промяна в закона се забранява превозните средства от категории М2 и М3, които са предназначени за превоз на повече от 8 пътници, да се регистрират на физически лица.

Според вносителите автобусите се използват за търговска цел, а в същото време няма пречка да се регистрират на физически лица, което е предпоставка за извършване на нерегламентирани превози в сивия сектор.

Законът задължава още шофьорът на автобуса задължително да дава багажна разписка на пътника за всеки отделен багаж, който превозва.

Проектът за нов член в закона, в който са основните регламенти за електрическите тротинетки:

4. Създава се чл. 80а:

„Чл. 80а. (1) Водачът на индивидуално електрическо превозно средство при движение е длъжен:

1. да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;

2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;

3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;

4. да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство;

5. да ползва каска.

(2) На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:

1. да се движи по улици I клас и пътища, на които максимално разрешената скорост е над 50 km/h;

2. да се движи по улици II клас без изградена велосипедна инфраструктура;

3. да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 - Забранено е влизането на велосипеди;

4. да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;

5. да развива скорост, по-висока от 25 km/h;

6. да превозва други лица;

7. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;

8. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;

9. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;

10. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

11. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;

12. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.

(3) Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е:

1. шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура, улици от II до VI клас и пътища с максимално разрешена скорост до 50 km/h;

2. четиринадесет години – само по велосипедни алеи.

Коментари

Задължително поле