Във ВВС отчетоха успешно изпълнение на основните задачи

Основните задачи, произтичащи от Плана за дейността на ВВС (Военновъздушните сили) през 2018 г., са изпълнени успешно. Войските от ВВС се поддържат в състояние, осигуряващо изпълнение на мисиите и задачите. Това е един от основните изводи, направени по време на годишния анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината във Военновъздушните сили, който се проведе днес, съобщиха от МО.

В работата му взеха участие началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, съветникът по военната сигурност на президента бригаден генерал Васил Лазаров, заместникът на главния инспектор на Министерството на отбраната полковник Илиян Киров, началници на отдели и сектори в Командване и щаба на ВВС и командванията на подчинените военни формирования.

„Акцентът на усилията ни беше поставен върху подготовката за изграждане на необходимите способности за планиране и участие в самостоятелни и съвместни операции“. Това каза в експозето си командирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков. Паралелно с този процес българските ВВС са участвали активно при изпълнение на третата мисия на Въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време“. ВВС гарантираха въздушния суверенитет на страната, осигурявайки непрекъсната и ефективна защита на българското въздушно пространство, каза генерал-майор Цанко Стойков.

Като основни предизвикателства през изминалата година той посочи задържането и мотивацията на подготвения състав и младите специалисти, които са основен фактор за успешното изпълнение на задачите. Максимално възможно количество ресурси са били съсредоточени в осигуряването на приемственост и достигането на ниво на подготовка от младите специалисти във войските. На всички нива са предприети действия за минимизиране на основните рискови фактори, свързани с безопасността на полетите. „Реализирането на проектите за модернизация, с акцент върху придобиването на нов боен самолет, са фундаментални за успешното развитие на способностите на ВВС и постигането на оперативна съвместимост със съюзниците от Алианса“, каза генерал-майор Цанко Стойков.

През 2019 г. усилията на Командването и личния състав приоритетно ще бъдат съсредоточени в съхраняване, поддържане и повишаване на нивото на летателната подготовка, -осигуряване на изправна и боеготова техника; както и в провеждане на курсове за приучване на млад летателен състав. ВВС ще участват в национални и международни учения, сред които и “Шабла 2019”. Ще продължат активните действия за осигуряване високо ниво на безопасност на полетите.

За проявени професионализъм, усърдие, инициативност и постигнати отлични резултати при изпълнение на служебните задължения през учебната 2018 г. командирът на Военновъздушните сили награди военнослужещи от Командването и подчинените военни формирования.

Коментари

Задължително поле