В Общинска банка местните данъци и такси се плащат без комисиона

Общинска банка продължава промоционалното предложение за плащане на местни данъци и такси към Столична община без комисиона. Банката предлага безплатната услуга до 30 април и все повече граждани и фирми се възползват от нея.

Наблюдава се 35 % ръст на броя на плащанията с карти на местни данъци и такси през първата половина на м. март 2017 година, сравнено със същия период за 2016 г.

„Предложението физически лица и фирми да плащат дължимите суми за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци без да заплащат такси и комисиони за това, се предлага от Общинска банка за четвърта поредна година. Радваме се, че услугата ни е така добре приета, всяка година отчитаме ръст на хората, които се възползват от нея, очакваме още много столичани да го направят до края на промоцията“, каза Иванка Попова, заместник-председател на УС на Общинска банка.

Има различни възможности да се направят плащанията към общинския бюджет -  на каса във всички поделения на Общинска банка, с банкова карта чрез ПОС терминали, инсталирани в районните администрации към дирекция „Общински приходи” на общината или чрез виртуален ПОС, базиран на интернет страницата на Столична община.

 

Коментари

Задължително поле