В УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив пускат на 15 април единствения у нас кибернож за онкоболни

единствения у нас кибернож за онкоболни

Единствената в България роботизирана система за радиохирургия Cyberknife (Кибернож) Accuray на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив ще бъде въведена в експлоатация за редовни клинични процедури на 15 април. Добрата новина съобщи д-р Мария Влайкова, началник на Клиниката по лъчелечение. Киберножът е единственият подобен апарат у нас и специално за него в Националния рамков договор за 2017 г. е договорена отделна клинична пътека - КП № 252.2. "Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания - роботизирана с кибер нож", на стойност 9000 лв. "Cyberknife" е неиназивна алтернатива на хирургичния метод за лечение на тумори и до момента нито един онкологичен център в страната не е разполагал с подобна апаратура. Прецизността на киберножа позволява да се лекуват множество лезии, включително такива, които се смятат за оперативно трудно достъпни. Досега пациенти с подобни диагнози се препращаха към различни онкологични центрове в Европа, което забавяше и многократно оскъпяваше лечението им", коментира д-р Влайкова.

Киберножът е система, която насочва лъчите с прецизност 1 мм и онлайн наблюдава определената за манипулация зона. Постига несравнимо запазване на здравите органи и тъкани поради рязко спадане на дозовия градиент. За процеса на планиране се използва отговарящ на нужните изисквания последно поколение 4D компютър томограф - симулатор. Четириизмерното планиране използва най-съвременен алгоритъм (Monte Carlo), позволяващ автоматична компенсация на движенията на пациента и строг контрол в подвижни органи (бял дроб, корем).

Интервенциите с CyberKnife са безболезнени, безкръвни и бърз метод на лечение. Архитектурата на системата е уникална, а технологията е изключително усъвършенствана и съчетава линеен ускорител, роботозирано рамо и система за образно насочване. Осигурява се синхронно проследяване на тумора спрямо положението на пациента. Киберножът е предпочитан за лечение на сложни по форма вътречерепни лезии и на такива в/около зрителния апарат и мозъчния ствол. Обхватът на облъчването е широк, като лъчите могат да проникнат през 120 различни ъгъла. Лечението е напълно безплатно за пациентите и е по клинична пътека на НЗОК.

В База 1 на УМБАЛ "Свети Георги" вече започва планиране на пациенти, подходящи за радиохирургия. Нужно е те да представят медицински документи - епикризи, проведени образни изследвания (КТ, ЯМР, PET/CT), документи от предходни облъчвания, решения на онкологични комисии и ПКК. Документите ще бъдат разгледани в рамките на седмица, а при одобрение ще се назначат дата и час за изследване, за които пациентите ще бъдат информирани на посочен от тях телефон. "С въвеждането в експлоатация на новата роботизирана система ще допринесем за по-бързото и по-ефикасно лечение и значително ще подобрим лъчетерапевтичните възможности за онкоболните пациенти в страната", смята д-р Мария Влайкова.

Коментари

Задължително поле