Глобяват до 10 хил. лева кметове за мръсен въздух

Норми за качеството на въглищата

Кметове на общини, които не успеят да намалят замърсяването на въздуха на годишна база, ще отнасят глоби между 5 и 10 хил. лева. Санкции до 5000 лв. ги чакат, ако не внесат до 31 март отчет за изпълнение на програмите за чистотата на въздуха. Това решиха депутатите, които окончателно приеха промени в Закона за чистотата на атмосферния въздуха.

Градоначалниците са длъжни да направят така, че да намалят превишените норми на замърсяване, пише в закона. Глобата за разпространение на твърди горива за битово отопление без регистрация ще е от 1000 до 10 хил. лева. Пускането на пазара на твърди горива за битово отопление, които не съответстват на някое от изискванията, ще се наказва с глоба от 2000 до 10 хил. лева. Ако горивата не отговарят на изискванията за опаковане или етикиране, глобата ще бъде от 5000 до 10 хил. лева. Санкции ще има и за замърсяване на въздуха от строителни и ремонтни дейности.

“Основната промяна, която приехме, е въвеждането на норми за качество на въглищата и брикетите от въглища, които се използват за битово отопление”, коментира председателят на комисията по околната среда в НС Ивелина Василева. Три месеца след влизането на закона в сила правителството трябва да приеме наредба за изискванията към качеството на твърдите горива за бита.

Коментари

Задължително поле